Buzdítás a 2004-es kurzusokhoz

Kedves Testvéreink az Úrban!

Kegyelem nektek és békesség a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól!

Örömmel adunk hálát értetek, testvérek, mert Krisztusban vigasztalás vagytok számunkra a megpróbáltatások között, és örömünk a kegyelem idején. Küzdelem van ugyanis a világban, és a mi nagy örömünk az, hogy ti velünk együtt sorakoztok fel a mi Urunk, Jézus Krisztus győztes zászlaja alatt.

De imádságainkban arról is megemlékezünk, hogy nehogy kiessetek ebből a kegyelemből, hanem állhatatosan kitartsatok az evangélium igazsága mellett. Kérünk is benneteket, hogy haladjatok tovább az úton. Nem elég ugyanis megmaradni, tovább kell lépni! A mi Atyánk, a legjobbat adta oda értünk, egyszülött Fiát, ezért Ő megérdemli, hogy tőlünk a legjobbat kapja. A következő évben, 2004-ben, ezért rátok gondolva állítottuk össze a csanaki kurzusokat, azt remélvén, hogy buzgón mindenki továbblép a neki megfelelő kurzussal az evangelizációban. Buzdítunk benneteket, hogy ne legyetek késedelmes szívűek, testvérek, hanem jöjjetek a kurzusokra. Sőt, a ránk bízott – irántatok való – felelősségnél fogva el is várjuk, hogy jöjjetek és együtt növekedjünk, együtt legyünk jóillatú áldozattá a mi Atyánk nagyobb dicsőségére.

Azokat, akik eddig csak Fülöp vagy/és Emmausz kurzuson voltak , a János kurzusra várjuk. Minden nagy lépés előtt fontos, hogy a Mesterre tekintsünk és kövessük őt! Nem árt az neked, csak az ördögnek.

Akik voltatok már Jánoson, kérünk benneteket, hogy az Iskola szellemiségének megfelelően jöjjetek az evangelizátor-képző Pálra. Ne üljünk, testvérek, a babérjainkon, tétlenül nézve, hogy szomjúhozik az ország az evangéliumra. Gyertek és álljunk be együtt a munkába! Sokan mondják, hogy ez a kurzus nehéz, nem nekem való. Testvér, ha tanítvány vagy, akkor apostoli küldetésed is van, ne bújj el Jézus elől. Krisztusnak a kereszt nehezebb volt, mint neked ez a kurzus :-). Gyere és hirdessük a kereszt ostobaságát!

A közösségekben tanító testvéreknek, minden munkatársnak és az atyáknak nagyon erősen ajánljuk az Apolló kurzusokat, hogy lásd: vígan és dalolva is lehet tanításra készülni és megtartani azt. Ha voltál már régebben Prédikátor kurzuson, jöhetsz csak az Apolló II-re. Szintén nektek ajánljuk a Mária kurzust, hogy Mária személye ne probléma legyen, hanem erősségünk az evangelizációban az Ige fényénél.

Mi is a kérügma hatodik pontja? Valóban az örömhír része ez? Tapasztalataink szerint nem fenékig tejfel a magyarországi kisközösségek helyzete. Nem jó ez így! Gyertek, gyülekezzünk Jézus köré, mit mond nekünk Ő a közösségről? Képes bennünket megújítani? Mi nem tudunk benneteket megújítani, de ha a közösség egy akarattal akarja, a nekünk adatott Szentlélek képes. Ez a kurzus lényege. Ezért minél többen, lehetőség szerint az egész közösség jöjjön el a kurzusra.

Mivel az Ászáf kurzus a magyar Iskola sajátja, ezért a nemzetközi Kérügma • Karizma • Koinónia Evangelizációs Tervnek még nem része. Mindenkit várunk erre a kurzusra, aki szeretné lendületbe hozni keresztény életét és fejlődni a dicsőítésben. Tapasztalatunk szerint fontos, hogy a kurzus előtt ne csak Fülöpön, hanem legalább még egy kurzuson részt vegyünk. Igyekezzünk ezt szem előtt tartani!

Reménykedünk testvérek, hogy Isten Országa 2004-ben nagyot fog épülni közöttünk. Gyertek és legyünk együtt részesei ennek, hogy majd a végső napon is együtt örvendezzünk Isten, a mi Atyánk, Jézus Krisztus és a Lélek arca előtt!

Hardi Titusz OSB, a magyar Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója és a Felelős Team

  • Jóbel