Beszámoló a Pál kurzusról

Július 8-18-ig megtörtént a Pál kurzus 25 fő részvételével és 9 fős team-mel. Egy igen fárasztó, de nagyon lendületes kurzust cselekedhettünk, többféle evangelizációs formával és gyakorlattal, amiben volt: koncert-evangelizáció, utcai- és kopogtatós evangelizáció, valamint szentmise-evangelizáció, melyeknek keretében volt pantomim, tanúságtétel, harsány figyelemfelkeltés, emlékmű, plakátok, a résztvevők részéről bátor megszólítások és imák az emberek felé, és ennek nyomán erős megtapasztalások.

Általános konklúzióként valóban igaz, hogy azokat az embereket, akiknek van hitük bátran kilépni akár lehetetlen körülmények közé is, Isten megajándékozza Szentlelkének erejével, hogy jelek és csodák - akár kicsik, akár nagyok - kísérjék működésüket. Mindez egy örömteli, lendületet adó tapasztalattá lesz az életükben. Ez történt ezen a kurzuson is.

Voltak, akik olyan szituációba vittek örömhírt, ahol a férj (6 gyermekes családapa) éppen öngyilkosságra készült, mivel nem tud megszabadulni az aggresszió szellemétől. Ez az ember megnyugodott, új reményt és tapasztalatot kapott Istentől, aminek hatására megtért.

Sokak felé indult meg a kommunikáció kerítésen keresztül, utcán, kocsmákban, behívva a házakba, áldásokat osztogatva, imádkozva a betegekért, a problémákért, és ezek gyümölcseként sokak szemében könnyek, látható érintések, a kezdeti keménységek után megnyílások, és őszinte beszélgetések, kisebb-nagyobb csodák.

A kurzus leglátványosabb eredménye abban a 25 főben jött létre, akik mindebben részt vettek és Isten csatornáiként működhettek.

Világosan látszik, hogy az Egyház hatékony evangelizációja olyan közösségeket igényel, akiknek az életében küldetéstudatból, tüzzel és lendülettel, egy konkrét látással és stratégiával folytatódik a Pál kurzus tapasztalata.

Ez a kurzus reméljük, effelé mozdította az Egyháznak azt a pici részét, akik benne részt vettek.

Köszönet minden segítségért, szolgálatért és támogatásért! Isten áldjon Benneteket!

Nagy Zsolt

  • Jóbel