Tanítás

Rövid – nem kurzushoz tartozó – tanítások a magyar iskolák vezetőitől.

Szent András nap a találkozás napja

Joanovits Róbert, Obo

„Győződjél meg róla!” (Jn 1,46)

A Szent András név az evangelizációs iskola küldetésére utal. Az apostol történetében látjuk, hogy a küldetés a Jézussal való személyes találkozásban gyökerezik. A Jn 1,35-50-ben ötféle személyes találkozást látunk Jézussal, valamennyi újevangelizációs, hiszen vallásos emberek Jézushoz téréséről szól.

Keresztelő János és Jézus egész életükben ismerték egymást, mint unokatestvérek akár együtt játszhattak gyerekkorukban. Mégis eljött János életében a pillanat, amikor Jézusban Isten Bárányát ismerte föl. Ebben őt a Szentlélek belülről vezette.

1956/Szabad nem szabadnak lennünk/2020

Obo

„Ma már szólhat a dal a Corvin közben lelőtt srácokért”
- halljuk Pintér Béla '56 él! c. dalában, de közben kérdés, mennyivel vagyunk közelebb mi, magyarok a valódi szabadsághoz ma, mint voltunk 64 évvel ezelőtt. Politikailag éppen szabadabb, önállóbb ez az ország, és ezért Istennek legyen hála, de az igazi szabadság az ember személyes szabadsága, amikor

„A megváltottak követik a Bárányt, bárhová megy is.” (Jel 14,4)

Sátrat vert közöttünk

Gyuris Gellért

Boldog Karácsonyt!
„Az Ige testté lett és közöttünk lakott/élt.” • Jn 1,14

Az evangélium úgy mondja ezt a „közöttünk lakott” kifejezést, hogy ἐσκήνωσεν (ejtsd: eszkénószen) vagyis, hogy „sátort vert” köztünk. Ez egy nomád életmódra utaló kifejezés: jön, itt van egy darabig és megy tovább. Amikor már vagy ezer éve letelepedett életmódot élnek és házakban laktak Izrael fiai, ilyet nem véletlenül ír egy evangelista.

  • Jóbel

Kellesz

Fotó: https://www.flickr.com/photos/sackton/8271852886

Obo

2019 adventje

Nem jó az embernek egyedül (Ter 2,18) – jelentette ki Isten alig pár nappal a világ teremtése után. Mégis, évezredek számolatlan során keresztül is a magánytól szenved az ember. Pedig egyre több van belőle, sokak szerint túlontúl sok is, és ezért esik újra és újra egymásnak, vagy ha nem egymásnak, hát majd maga a bolygó roppan bele a túlnépesedés okozta túlterheltségbe. Vélik számosan.

  • Jóbel

A mína utolsó szavai

Fotó: CC BY 2.0 Xuan Che https://flic.kr/p/9Amnye
Gyuris Gellért
Egy nem túl kedvelt példabeszéd

Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van. • Lk 19,24

E példabeszéd ismertebb és kedveltebb változatát a talentumokról a Mt 25-ben találjuk: első olvasatban könnyen érthető mondanivalója van a „képesség-talentumaink” kamatoztatásáról.

A Lukács 19-ben összetettebb a példabeszéd és ezt a változatot kevésbé gyakran olvassuk.

  • Jóbel

Isten dicsősége?

https://pixabay.com/hu/l%C3%B3-%C3%A1llati-%C3%ADj-meghajolt-96207/
Gyuris Gellért
A meghajló

Mi, karizmatikus és „rajongó” keresztények szeretjük Istent dicsőíteni. Nem mintha a liturgia nem tenné ugyanezt. Ilyenkor Istent szemléljük dicsőségben, trónon ülve, leírhatatlan szépségben, tiszteletben, angyalok karától körülvéve. És Isten dicsőítése minket magunkat is felemel ebbe a szent jelenlétbe.

De Isten nem ragaszkodik a saját dicsőségéhez.

„Mindenki alázatosan tekintse a másikat maga fölött állónak.” (Fil 2,3)

  • Jóbel

Oldalak