Tanítás

Rövid – nem kurzushoz tartozó – tanítások a magyar iskolák vezetőitől.

Sátrat vert közöttünk

Gyuris Gellért

Boldog Karácsonyt!
„Az Ige testté lett és közöttünk lakott/élt.” • Jn 1,14

Az evangélium úgy mondja ezt a „közöttünk lakott” kifejezést, hogy ἐσκήνωσεν (ejtsd: eszkénószen) vagyis, hogy „sátort vert” köztünk. Ez egy nomád életmódra utaló kifejezés: jön, itt van egy darabig és megy tovább. Amikor már vagy ezer éve letelepedett életmódot élnek és házakban laktak Izrael fiai, ilyet nem véletlenül ír egy evangelista.

  • Jóbel

Kellesz

Fotó: https://www.flickr.com/photos/sackton/8271852886

Obo

2019 adventje

Nem jó az embernek egyedül (Ter 2,18) – jelentette ki Isten alig pár nappal a világ teremtése után. Mégis, évezredek számolatlan során keresztül is a magánytól szenved az ember. Pedig egyre több van belőle, sokak szerint túlontúl sok is, és ezért esik újra és újra egymásnak, vagy ha nem egymásnak, hát majd maga a bolygó roppan bele a túlnépesedés okozta túlterheltségbe. Vélik számosan.

  • Jóbel

A mína utolsó szavai

Fotó: CC BY 2.0 Xuan Che https://flic.kr/p/9Amnye
Gyuris Gellért
Egy nem túl kedvelt példabeszéd

Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van. • Lk 19,24

E példabeszéd ismertebb és kedveltebb változatát a talentumokról a Mt 25-ben találjuk: első olvasatban könnyen érthető mondanivalója van a „képesség-talentumaink” kamatoztatásáról.

A Lukács 19-ben összetettebb a példabeszéd és ezt a változatot kevésbé gyakran olvassuk.

  • Jóbel

Isten dicsősége?

https://pixabay.com/hu/l%C3%B3-%C3%A1llati-%C3%ADj-meghajolt-96207/
Gyuris Gellért
A meghajló

Mi, karizmatikus és „rajongó” keresztények szeretjük Istent dicsőíteni. Nem mintha a liturgia nem tenné ugyanezt. Ilyenkor Istent szemléljük dicsőségben, trónon ülve, leírhatatlan szépségben, tiszteletben, angyalok karától körülvéve. És Isten dicsőítése minket magunkat is felemel ebbe a szent jelenlétbe.

De Isten nem ragaszkodik a saját dicsőségéhez.

„Mindenki alázatosan tekintse a másikat maga fölött állónak.” (Fil 2,3)

  • Jóbel

Ferenc pápánál

Ferenc pápa és a Szent András Evangelizációs Iskola nemzetközi tanácsa
Ferenc pápánál a Szent András Evangelizációs Iskola nemzetközi tanácsa
Gyuris Gellért, Pepe Prado, Ferenc pápa

Gyuris Gellért, a magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója

Magánaudiencián Ferenc pápánál
Ferenc pápa 2015. június 11-én magánaudiencián fogadott bennünket: a Szent András Evangelizációs Iskola alapítóját, José „Pepe” Pradot és nemzetközi tanácsát. Úgy mentünk fel Rómába 35 év evangelizáció után, mint ahogy tarzusi Pál ment fel 14 év után Jeruzsálembe a tekintélyesekhez, elsősorban Péterhez. És úgy is jövünk haza: barátsággal, áldással, kézfogással, megerősítve az Isten által adott ajándékunkban és küldetésünkben. Friss bennem az élmény és azt hiszem a Péterrel való találkozás az is marad egész életemben.
  • Jóbel

Templomőri jelentés

Svájci gárdisták

Perjési Anita

 „Jézus… korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett…Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították…az ilyeneket meg kell kövezni…azok egymás után elmentek…»Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!«”

Jn 8,1–11
  • Anita

Oldalak