Üze-NET

Rövid – nem kurzushoz tartozó – tanítások az alapítótól, Pepe Pradotól valamint a nemzetközi iskola vezetőitől.

A kereszten Jézus megmutatja nekünk az Atyát

http://www.sxc.hu/photo/1356537

José H. Prado Flores

Jézus életének csúcspontja abban a három órában teljesedik ki, amelyet a keresztfán tölt. Előre látta, hogy mi fog történni.

Én pedig, ha majd felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok.” (Jn 12,32)

Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie...” (Jn 3,14)

A kereszt Jézus életének legfőbb momentuma. Ezért a pillanatért jött el közénk. Nem egy összeesküvésnek és nem letartóztatásnak volt ő az áldozata. Önmagát adta, hogy megmutassa és kinyilvánítsa értünk való szeretetét. A kereszt Jézus tökéletes ön-áldozata.

Az Egyház az evangelizációnak él

http://www.sxc.hu/photo/834640

José H. Prado Flores

Az evangelizáció a szó teljes értelmében nem korlátozódik csak az üzenet közlésére, hanem a mennyei Királyság újjáépítését is jelenti, amely szükségszerűen magában zárja Jézus Krisztus megjelenítését az emberi élet minden területén.

Szent Lukács kijelenti az Apostolok Cselekedeteiben: „Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról…” (ApCsel. 4, 33)

Az evangelizálás lehet erőteljes cselekedet, de sajnálatos módon erő nélküli is. Mitől függ e két pólus közti különbség?

Evangelizáció hatalommal

http://www.sxc.hu/photo/1351606

José H. Prado Flores

Szt. Lukács azt írja, hogy az apostolok „nagy hatalommal” (ApCsel 4,33) evangelizáltak.

Lehet hatalom nélkül is evangelizálni? Mi a különbség a hatalommal és a hatalom/erő nélküli evangelizáció között? Ma olyan hatalommal evangelizálunk, mint az apostolok?

Jézus minden tanítványát meghívja arra, hogy hirdessék az Örömhírt minden teremtménynek. Hogy beteljesítsük ezt a küldetését, képessé tesz bennünket azzal, hogy elküldi Szentlelkét…

Oldalak