Üze-NET

Rövid – nem kurzushoz tartozó – tanítások az alapítótól, Pepe Pradotól valamint a nemzetközi iskola vezetőitől.

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

2. Jézus Isten Igéje

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
2. rész: Jézus Isten Igéje.

Egy napon Isten úgy döntött, megtöri a hallgatást, és közli önmagát minden emberrel.
Ezt hozzávetőlegesen 1800 évvel Krisztus előtt tette meg, amikor megszólította Ábrahámot. Ezt követően pedig a próféták által szólt és a pátriárkák által, valamint eseményeken keresztül. Isten valóban közölni akarta magát az emberrel, sőt, nem csupán közölni, hanem közösségre akart lépni az emberrel. Ezt párbeszédben teszi meg, amelyben nem csak Isten szól, hanem az ember is válaszol neki. Isten emberi szavakkal szólt, az ember pedig a saját szavaival válaszol az önmagát feltáró Istennek, aki közösséget akar az emberrel. Összefoglalva: ez a Szentírás!

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

1. Az Írást az Írás magyarázza

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
1. rész: Az Írást az Írás magyarázza.

Most kezdődő sorozatunkban belépünk a Biblia csodálatos világába! Hogy lenyűgözzön minket a Szentírás annyira, hogy belé is szerelmesedjünk!

Ahogyan egy szimfóniának is megvan a nyitánya, és ahogyan egy filmnek, vagy könyvnek is van címe, amely tudtunkra adja, hová is akar elvinni bennünket, úgy én is a legfontosabbal szeretném kezdeni: Melyik a létező legeslegjobb bibliakommentár? Melyik a ma elérhető legjobb magyarázat, amely segít megérteni és aztán hirdetni Isten Igéjét? A legjobb könyv a Szentírás megértéséhez és értelmezéséhez: a Biblia. Mert Isten Igéje saját magát magyarázza. Ahogyan már Szt. Jeromos is mondta: Az Írást az Írás magyarázza.

Minden nagy „Péter” mögött egy „András” áll

Gratuláció Szent Adrás napra

Nagy ünnepre készülünk. Szent András ünnepére. Jézusnak ez a tanítványa, aki nevével, magatartásával és tanúságtételével inspirált minket az evangelizációs iskolában, mely nevét viseli. Miért? Mert János elbeszéli, hogy elvitte Pétert, testvérét Simont Jézushoz. Ki volt András? A Biblia Péter testvérének nevezi. De milyen testvér? Szent Péter a pünkösdkor megtért 3.000 embert testvérnek nevezi. Pál a korintusiakat, akiknek levelet ír, testvérnek nevezi. András ezek közé a testvérek közé tartozott, akiket Péter és Pál említ? Vagy valami más? A Biblia nagyon szépen jelzi ezt. Azt mondja a Biblia, hogy nem csak testvére volt Péternek, hanem "saját tulajdon testvére" volt Péternek. Mindent megosztottak egymással. Anyát és apát. Házat: Jézus a zsinagógából "Péter és András házába" megy. Osztoztak a hajón is, közösségi hajójuk volt. Osztoztak halászaton, sikeren és kudarcon. Még a vértanúságon is osztoztak. Saját testvére volt. Bocsánat, egy valamin nem osztoztak: az anyóson.

Boldog Szent András napot!

José H. Prado Flores

Ünnepi köszöntés

Ünnepnapunk van ma! Szent András ünnepe. Jobban mondva: a Szent András család ünnepe! Mindazoké, akiket ez a nagy evangelizátor inspirál, aki elhívta testvérét, Simon Pétert, hogy mi is evangelizáljunk és evangelizátorokat képezzünk.

Amikor a Szent András Iskolában prédikálok, szinte mindig felteszek egy kérdést: Mennyi az idő? ‒ közben pedig az órámra nézek, csakhogy félrevezessem a hallgatóságot. Az emberek ekkor mindig megmondják a helyi időt. Én meg azt felelem: Nem, nem ennyi az idő. Az evangelizálás ideje van! Aztán újra megkérdezem: Mennyi az idő? ‒ és ekkor már kórusban felelik: Az evangelizálás ideje van!

  • Jóbel

Pepe gratulációja a 20 éves magyarországi iskola számára

José H. Prado Flores

Magyarország, ünneplünk! Ünnepeljük a Szent András Evangelizációs Iskola születésének 20. évfordulóját.

Élénken emlékszem mindenre: Botond atyára, irántunk való bizalmára odaadására és támogatására. És ma húsz esztendő elmúltával és hány ország fölé hajlanak ma már az ágai amelyekre mind fészket raknak a madarak! Nagyon-nagyon gratulálok a hűségetekhez, odaadásotokhoz, hogy hittetek ebben a projektben, azonosultatok vele és felszálltatok erre a Firenzébe tartó vonatra! Szeretettel köszöntöm a kezdeményezőket, az igehirdetőket a misszionáriusokat, azokat akik pénzügyi hozzájárulásukat adták és egyáltalán mindenkit ehhez a Firenzébe tartó vonathoz!

Jónás próféta Jehova tanúja volt?

Cethal

José H. Prado Flores

Isten az ellenségeim ellensége?

Jónás ninivei prédikációja hasonlít arra, amit néha otthonunkban hallhatunk: „meg kell térni, mert közel a büntetés.” Fenyegetéssel és félelmet keltve akarnak életünk változtatására rávenni anélkül, hogy Jézus nevét kiejtenék a szájukon. De ha Jónás 40 napnyi időt hagyott rá, Jehova Tanúi pontos dátumokkal érkeznek.

Megöleltem a pápát

José H. Prado Flores
a Szent András Evangelizációs Iskola alapítója

Pepe Ferenc Pápánál

Ma lehetőségem volt személyesen találkozni Ferenc pápával. Köszöntöttem őt és bemutatkoztam: „José Prado vagyok, a Szent András Evangelizációs Iskola alapítója”. Ezt felelte: „Á, te vagy az?” ‒ erre nem tudtam mit felelni. Megajándékoztam őt az „Új evangelizátorok az új evangelizáció számára” c. könyvemmel, és elmondtam neki, hogy ez teljesen összhangban áll az ő prédikációival. Aztán megköszöntem neki, hogy nekünk ajándékozta az argentin iskola épületét, és elmondtam még azt is, hogy új evangelizátorokat képzünk az új evangellizáció számára.

A ceremóniamester már el akart hajtani... de a pápa hagyott még időt nekem, nem engedte el a kezemet és én sem az övét. Végül megszólaltam: "Megölelhetlek?", és ő nyugodtan hagyta magát megölelni.

Mindenki kézcsókot szokott adni neki, én azonban inkább megöleltem.

  • Jóbel

Péter árnyéka

http://www.sxc.hu/photo/422523

José H. Prado Flores

Az árnyék gyógyít?

Nem értettem azt az igerészt, ahol arról van szó, hogy Péter árnyéka betegeket gyógyított.

A betegeket kivitték az utcákra, hordágyakra és ágyakra rakták őket, hogy amikor Péter arra megy, legalább az árnyéka érje valamelyiküket, s megszabaduljanak betegségeiktől. Sőt, Jeruzsálem szomszédos városainak néptömege is odaáradt, hozták a betegeket és a tisztátalan lelkektől megszállottakat, s ezek mind meggyógyultak.

(ApCsel 5,15–16)

Az igazság az, hogy ez az elbeszélés nem tetszett, azt kérdetem magamban, miért nem azt mondják el, hogy Simon Péter igehirdetése vagy hite okozott annyi sok gyógyulást…

  • Jóbel

Oldalak