Üze-NET

Rövid – nem kurzushoz tartozó – tanítások az alapítótól, Pepe Pradotól valamint a nemzetközi iskola vezetőitől.

Pepe Prado felszólalása a XIII. szinóduson

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471856832837047&set=a.468206536535410.102461.153841487971918

Prof. José Prado Flores, a Szent András Evangelizációs Iskola alapítója és nemzetközi igazgatója

2012. október 16., Vatikán, szinódusi terem

Mint ahogy József és Mária elveszítette Jézust Jeruzsálemben, valami ilyesmi megtörténhet ma is Egyházunk zarándokútját.

Öt évszázaddal ezelőtt felhagytunk az örömhír első meghirdetésével és a szentségeknél, dogmáknál és a katekizmusnál kerestünk menedéket, amelyek nem rosszak, nem, feltéve, hogy ezeket megelőzi az első hirdetés. De nem előtte, és legfőképp nem helyette alkalmazhatók.

Ez a vonat Firenzébe megy

cc: http://www.flickr.com/photos/johnseb/7083897269/

José H. Prado Flores
A Szent András Evangelizációs Iskola Nemzetközi Igazgatója

A Szent András Evangelizációs Iskola identitása: új, kérügmatikus evangelizátorok képzése az Új Evangelizáció számára.

A dinamikus növekedésben telt harminc elmúlt év során több állomáson haladtunk át, és többféle nevünk is volt. Iskolánkat születésekor, 1981-ben Apostoliskolának neveztük el, és csak egyetlen kurzusunk volt, amelynek ez volt a neve: „Pál – az apostolképző”. Alapja a Brüsszeli Lumen Vitae Intézetben írt szakdolgozatom volt és a karizmatikus megújulás sablonjai szerint lett felöltöztetve.

  • Jóbel

Pásztori vízió

http://www.flickr.com/photos/lwr/101662854/

José H. Prado Flores
a Szent András Evangelizációs Iskola nemzetközi igazgatója

A Szentatyának személyesen átadott üzenet, a Szent András hozzájárulásaként a püspöki szinódushoz

Jézus Krisztusnak a tanítványai számára adott „Menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek" küldetése mára ilyenné alakult: „Menjetek és hirdessétek az evangéliumot a megkeresztelteknek", vagyis azokat, akik már megkapták a szentségeket, de nem evangelizálták őket a Kerügma első meghirdetésével.

  • Pepe

Szent András: Tud buzdítani

José H. Prado Flores

András miért nem próbálta Simont Keresztelő Jánoshoz vinni, miért nem sikerült ez neki, noha amikor Jézus megtalálta őt a pusztában, azonnal elment Simonért, hogy bemutassa neki?

András felbuzdult, mert csak az képes mást felbuzdítani, aki maga is felbuzdult.

Jézus parancsolatok és kötelezettségek nélkül buzdította Andrást, csak személyével és igehirdetésével.

Az asszony, aki megtalálja az elveszett drachmát

http://img-fotki.yandex.ru/get/4701/milkamilkina.eb/0_7abf8_dae08e6_XL.jpg

José H. Prado Flores

Vagy ha egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e lámpát, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja?
Lk 15,8

A három irgalmasságról szóló példabeszédek egyike egy asszonyról szól.

A hajadon asszonyok mint hajéket viseltek homlokukon egy láncot érmekkel, amelyek a hozományukból származott az esküvőjük napjára…

Az Atya ingyenes ajándéka

José H. Prado Flores

Az Atya fokozatosan nyilatkoztatta ki magát, akár a szabadítási események által vagy a prófétai jövendölések szavai által. Egyetlen hatékony szavának révén minden teremtmény Alkotójaként nyilatkoztatta ki magát: és az Atya hű az Ő Ígéretéhez, aki előkészíti a Messiás eljövetelét.

Kiválaszt magának a föld nemzetei közül egyetlen nemzetet, Izraelt. A néptől azonban azonnali választ kér: hogy ne legyenek más isteneik rajta kívül, akivel szövetséget kötöttek a pusztában.

  • Jóbel

Elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok…

http://www.sxc.hu/photo/1094329

Ignazio Bonzi

„Mikor a tömeget látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok” (Mt 9, 36).

Jézus bejárja a városokat és a falvakat, hogy fáradhatatlanul hirdesse az Isten királyságát, amely elérkezett a betegek gyógyulására, azoknak, akik a szabadulást keresik a rabságból. Jézus apostoli buzgósága, az Ő misszionáriusi feltartóztathatatlan heve abból a tűzből táplálkozik, amely az ő szívében lobog, és amely soha nem szűnik meg: a könyörületesség…

Világosság a népek megvilágosítására

http://www.sxc.hu/photo/1144137

Luca Paitoni atya

Minden év februárját Simeon énekének következő szavai nyitják meg: „…mert látták szemeim a te megváltásod melyet minden nép színe előtt készítettél világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségére népednek, Izraelnek” (Lk 2,30-32).

Karjába véve a gyermek Jézust az igaz és istenfélő Simeon dicsőítette Istent, mivel a már régóta várt nap elérkezett. Jézus, az emberek világossága belép Jeruzsálem templomába. Ezzel a rítussal az Úr hatalma alá veszi az ősi törvényi előírásokat, ezen felül pedig találkozik az ő népével, akik Őt nagyon várták és akik a sötétségben jártak.

Jézus megkeresztelkedése

cc: http://www.flickr.com/photos/b1mbo/6552569619/

Andrea Brugnoli atya

Jézus megkeresztelkedése jelzi a karácsonyi idő végét és egyben állomása egy új liturgikus évnek: az évközi időnek. Olyan ez, mint egy filmnek a kezdete, ahogyan az evangélisták ezt a nagyszerű jelenetet bemutatják, amelyben Jézus küldetését elkezdi. Mindaz az esemény, amely ezután következik be, ennek a képnek a kibontakozását jelenti. Tehát ez az a pillanat az Úr életében, amikor minden elkezdődik. 30 év után-amelyről kevés irat maradt fennt-, egy átlagos családi légkörben eltöltött idő múltán, az Atya akaratát folyamatosan megismerve Jézus megteszi az első lépést: elmegy Keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék.

  • Jóbel

Karácsony Jézus nélkül

cc: http://www.flickr.com/photos/mtsofan/2146696283/

Carlos Macías De Lara

2005 december

Hamarosan itt van a Karácsony. Városunk főutcáit színes égők díszítik, hogy a lakók szíveit előkészítsék a hagyományos karácsonyi ünnepre. Karácsonyfák, csillagok, angyalkák, üveggömbök és ajándékok, dekorációk az otthonokban, az irodákban, üzletekben és egy néhány gyárudvaron. Ezek a szimbólumok mind jelképül szolgálnak az igazi karácsony jelentőségének: „azon az éjszakán az ember bűne kiengesztelést nyert Krisztus megtestesülése által”. Valóban jól fogadja a karácsonyt korunk átlagos érték és fogyasztási inváziója?

  • Jóbel

Oldalak