Üze-NET

Rövid – nem kurzushoz tartozó – tanítások az alapítótól, Pepe Pradotól valamint a nemzetközi iskola vezetőitől.

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

10. Az emberi nyelven szóló Isten

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
10. rész: Az emberi nyelven szóló Isten

Engem személy szerint lenyűgöz a következő téma: Hogyan kommunikál Isten emberi nyelven?
Ezt az igencsak összetett témát mi nagyon egyszerűen tekintjük most át. Ezért is szeretem ezt a témát. Isten ugyanis azon a nyelven akarta kinyilatkoztatni magát, amelyet mi használunk: szavakkal, jelekkel, eseményekkel, képekkel, példázatokkal, álmokkal, sőt, még a csönd által is - ahogyan a zenében is van a csöndnek jelentőssége. Azt mondja az Ige a Zsid 1,1-ben: „Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz.” Sokszor és sokféle módon kommunikált Isten. Vegyük számba az alapvető módjait annak, ahogyan Isten érintkezik az emberrel!

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

9. Számok a Szentírásban

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
9. rész: Számok a Szentírásban

Mai témánk sokak számára izgalmas, akik ismerni szeretnék a számok jelentését a Bibliában.

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

8. Szentírás a Szentlélek tolmácsolásában

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
8. rész: Szentírás a Szentlélek tolmácsolásában

Érdekfeszítő kérdést tárgyalunk ma meg, több meglepetéssel is!
Kinek van joga rá, és ki képes egyáltalán arra, hogy helyesen értelmezze a Bibliát, azzal az eredeti mondanivalóval, amivel írták?

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

7. Amikor nincs jelen Jézus

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
7. rész: Amikor nincs jelen Jézus

Isten Igéjének lenyűgöző világában utazunk, ahol Jézus van a középpontban. Láttuk már az üdvösségtörténet négy szakaszát, amelyben Jézus van jelen, most pedig ennek az ellentétét nézzük meg: Amikor nincs jelen Jézus. Jézus hiányának forgatókönyve.

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

6. Jézus van jelen az Írásban az első laptól az utolsóig

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
6. rész: Az Írásban Jézus van jelen az első laptól az utolsóig

Ha a Bibliát a Naprendszerhez hasonlítjuk, ma megnézzük ennek a naprendszernek a középpontját. Mikeás szavaival: ki az Igazság Napja? És hogyan kering őkörülötte minden más? A nap határozza meg a körülötte keringők pályáját, ő adja az élethez szükséges fényt, ő a középpont. A Szentírás szavaival: ő az alfa és az ómega is, a kezdet és a vég. Van tehát egy középpont, egy kezdet és egy vég. Mindez pedig azonos Krisztus Jézussal, az Úrral. Ő a középpont és ő jelen van az egész Bibliában, az első laptól az utolsóig. Mert a nap még a legtávolabbi bolygó számára is jelen van. Ugyanígy van jelen Jézus az elejétől a végéig.

Jézus jelenlétét négy nagy szakaszra tudjuk osztani az üdvösségtörténetben.

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

5. Kegyelemből üdvözültünk

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
5. rész: Kegyelemből üdvözültünk

Arra teszünk most kísérletet, hogy áttekintsük, amit Isten a Szentírásban már összefoglalt.
Mi áll a kinyilatkoztatás középpontjában? Nyilvánvalóan: Jézus Krisztus. Olyan ő, mint a naprendszer középpontjában a nap, és minden bolygó, minden hold körölütte kering. A biztos pontjuk, amelyhez kapcsolódnak, a középpont: Jézus Krisztus, aki meghalt és föltámadt. Szent Pál számára a kinyilatkoztatás középpontja egyértelműen Jézus Krisztus. Ennek betetőzése az lesz, amikor Krisztus lesz az egész teremtés feje. Nem csak az emberiségnek, hanem az egész teremtésnek, ahogyan azt az Ef 1,10-ben mondja.

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

4. Jézus az Örömhír

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
4. rész: Jézus az Örömhír

Folytassuk csodálatos utazásunkat a Biblia lenyűgöző világában, Isten Igéjében!
Egy egész könyvtár van a kezünkben: 72 könyv. De milyen üzenet áll a kinyilatkoztatás középpontjában? Úgy is feltehetjük a kérdést: Mi a Szentírás szíve? Mit akar átadni nekünk Isten Igéje? Akkor most foglaljuk össze öt percben Isten Igéjének lényegét! Isten teljes kinyilatkoztatását össze akarta foglalni a Szentírásban, így létrehozta ezt a 72 könyvből álló könyvtárat. Most pedig megkísérlünk összefoglalót adni erről az általa elkészített összefoglalásról.

Pepe húsvéti üzenete (2017)

Pepe húsvéti üzenete (2017)

José H. Prado Flores

Boldog húsvétot!

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

Boldog húsvéti feltámadás-ünnepet! A 'húsvét' szó héber megfelelője a 'peszah', amely vonulást jelent, Isten keresztülvonulását népe életén és történetén át. Két húsvétról beszélhetünk, amelyek kölcsönösen kiegészítik egymást: a zsidó és a keresztény húsvét. Ez utóbbi az előbbiben gyökerezik, ezért megnézzük a zsidó húsvét három fő jellemzőjét, és azt, hogy ezek miként vannak jelen a keresztény húsvétban. Istennek a népe történetén való keresztülvonulásának jellemzői tehát a következők:

Pepe hív az új kurzusra

José H. Prado Flores

III. Európai Szeminárium meghívó Pepétől

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A lakomaasztal készen áll - várunk!
Ne maradj le, mert nagyon értékes és fontos kurzust fogunk tartani a Szentírásról!

Ezen a videón hallgasd meg Pepe rövid meghívóját spanyolul, magyar felirattal, de ha kíváncsi vagy, hallhatod őt olaszul, franciául, sőt, még angolul is hívogatni! :)

Pepe videótanítása: A Biblia személy

José H. Prado Flores

3. A Biblia születése

A felirat megjelenítéséhez katt a videó kép alján jobb oldalt látható ikonra!

A Biblia személy - bevezetés a Bibliába videótanítás
3. rész: A Biblia születése

A Biblia nem úgy pottyant le az égből, ahogyan ma is a kezünkbe vehetjük. Nem expressz küldeményben érkezett, olvasásra kész könyvkötésben. Minden emberi lényhez hasonlóan a Bibliának is megvolt a saját fejlődése. Keleten nem az ember születésnapjától számítják az életkort, hanem a fogantatásától. Az én apukám március 25-én született, de június 25-én ünnepelte a „születésnapját”, azaz 9 hónappal előbb, amikor a fogantatás csodája történt. Isten Igéjének életében is volt egy nap, amikor már úgy nézett ki, mint ma, de ezt megelőzte a fejlődés időszaka.

Oldalak