Menni alig tud, mégis fut a pápa

Az eltelt években számtalanszor megismételtem új evangelizációra szólító felhívásomat. Most is megismétlem ezt, főként annak bizonyítása érdekében, hogy fel kell elevenítenünk a kezdetek lendületét, át kell adnunk magunkat a Pünkösd utáni apostoli igehirdetés hevének. Pál lángoló érzelmeit kell felszítanunk magunkban, aki így kiáltott: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1 Kor 9,16).

Ez a szenvedély bizonyosan feltámasztja majd az Egyházban az új missziós lelkületet, amely nem „specialisták” csoportjának lesz fenntartva, hanem Isten népének minden tagját felelősséggel elkötelezi majd. Aki valóban találkozott Krisztussal, az nem őrizheti meg őt önmagának, hanem hirdetnie kell. Új apostoli lendületre van szükség, amelyet - mint minden megkeresztelt és megbérmált hívőt kötelező erőt - a keresztény közösségek és csoportok mindennapos feladataként élünk meg...

Novo Millennio Ineunte - II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő nagy jubileuma végén; 40. pont

Öt ujj

Kösd ezt ujjaidra, írd szíved táblájára! ((Péld 7,3)

A kisujjad emlékeztessen, Isten gyermeke vagy, Ő akarta, hogy legyél, Őhozzá tartozol, az Ő szeretete éltet téged!
A gyűrűsujjad emlékeztessen, ha hátat fordítasz neki és semmibe veszed a szövetségét, nem fogod jól érezni magad a bőrödben!
A középsőujjad emlékeztessen, hogy az életed középpontjában Jézus Krisztus van, az Ő kereszthalálával megszerzett győzelme és feltámadásának ereje.
A mutatóujjad mutasson rá, hogy akkor nyer értelmet az életed, ha rábízod magad az Istenedre, és úgy kezdesz élni és gondolkodni, mint az Ő Fia, Jézus Krisztus.
Ahogy a hüvelykujjad szembe fordul a többivel, hasznossá téve a kezed, úgy tölti meg a Szentlélek az életed erővel és hatalommal.
Az öt ujjad egy kezeden, emlékeztessen, nem jó az embernek egyedül, szükséged van testvérekre és barátokra, akikkel megoszthatod az életed és a hited.

  • charisz

Jézus Krisztus mindenkinek

kicsiknek, és nagyoknak
telteknek, és karcsúaknak
optimistáknak és pesszimistáknak
a biztonság megszállottainak és a veszélyesen élőknek
az egyéniségeknek
a feltörekvőknek
a léhűtőknek
azoknak, akik gondolnak a jövőre
a rövidlátóknak, a távollátóknak
és az előrelátóknak
a föld felett lebegőknek, a földön járóknak
azoknak, akik szeretik a meglepetéseket
éjjel s nappal, úton, útfélen
Dunán innen, Dunán túl
a pusztán, és a Balaton hullámain
eső előtt, eső után
randevúra és családi ebédre
a romantikusoknak
azoknak, akik szeretnek, akik nem, akik szívből, akik igazán
a beilleszkedőknek és a kiemelkedőknek
a tiszta lelkűeknek
a mosolygósoknak
a zárkózottaknak
és a boldogságtól ordítóknak
egyedül, kettesben, együtt a családdal
neked, nekem, nekünk
Mindenkinek!

Mert Istenünk azt akarja, hogy minden ember találkozzon vele és így megmeneküljön, kicsik és nagyok, teltek és karcsúak, optimisták és pesszimisták, mindenki! (vö.: 1Tim 2,4)

 

A Coca Cola reklámfilmjének szövege, ha van rendes internet hozzáférésed, érdemes megnézni a filmet, ha a tévében nem láttad elégszer:


  • charisz

Türelemjáték

Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok. *


Mert a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, ... (1 Kor 13,4)

Az életünk pedig a szeretetről szól.

Először is arról, hogy Istenünk szeret bennünket, türelmesen, annak ellenére is, hogy...

Másodszor arról hogy mi viszont szeretjük őt, és megbízunk benne, pedig a tervei sokszor idegesítően hosszadalmasnak tűnnek.
De Pál így int minket: Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor várjuk is türelemmel. (Róm 8,25)

Harmadszor arról, hogy szeretjük az embertársainkat, a szeretteinket, a felebarátainkat, az idegeneket és az ellenségeinket, ehhez pedig olyan türelemre van olykor-olykor szükségünk, ami már a Szentlélek gyümölcse az életünkben, és itt visszatérünk az elejére.

Merítsünk türelmet az Ő türelméből, hogy türelmesek legyünk akkor, amikor az élet legnagyobb hőstetteiről van szó!

 

 

*Márai Sándor

  • charisz

SMS

S ave M y S oul

Kiálts hozzám, és válaszolok neked! (Jer 33,3)

Miközben süllyedt a Titanic, született a híres és közismert segítséget kérő morzejel: SOS, talán az is ismert, hogy ez a "S ave O ur S oul" kifejezés első betűiből állt össze.

Amikor bajba kerülünk, küldjünk mi is egy rövid szöveges üzenetet annak, kiáltsunk ahhoz, aki bárhol és bármikor a segítségünkre lehet:

Mentsd meg a lelkem! Istenem!

És mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül! (ApCsel 2,22)

  • charisz

A mai európai Egyház küldetése

A remény evangéliuma, melyet az Egyház megkapott és egészen magáévá tett, megköveteli, hogy minden nap hirdesse és tanúskodjék róla. Ez az Egyház sajátos hivatása mindig és mindenütt. Ez a mai európai Egyház küldetése is.

Az evangélium, melyet hirdetnünk kell, mindig ugyanaz marad, de a módok, ahogyan hirdetjük, különbözők lehetnek. Mindenki hivatása, hogy minden körülmények között „hirdesse” Jézust és a belévetett hitett; „vonzzon” másokat a hitre, az evangéliumot tükröző személyes, családi, hivatásbeli és társas életmódjával; „sugározzon” maga körül örömet, szeretetet és reményt, hogy látván jó tetteinket, sokan dicsőítsék mennyei Atyánkat (vö. Mt 5,16), s mintegy „fertőzze meg” és győzze meg őket a jóság; „kovásszá” kell lenni, mely belülről alakítja át és élteti az összes kulturális megnyilvánulásokat.

Európa hiteles evangéliumhirdetőket vár, akiknek életében a Krisztus keresztjével és föltámadásával való egységből fölragyog az evangélium szépsége. Ilyen evangéliumhirdetőket nevelni kell. Ma a korábbiaknál is nagyobb szükség van rá, hogy küldetéstudat éljen minden keresztényben, kezdve a püspökökön, a papokon, a diákonusokon, a szerzeteseken, a hitoktatókon....

Az Egyház Európában - II. János Pál pápa szinodus utáni apostoli buzdítása; 45., 48., 49. pontjaiból

Oldalak