Pál kurzus, Kiskunfélegyháza

Frissítés: 

Figyelem, a kurzus helyszíne és összege is megváltozott. Érdeklődjetek a részletekről a koordinátornál.

Készség saruja

Régen csak a megtérteket keresztelték meg. Ma a megkeresztelteket kell megtéríteni. A Pál kurzus elsősorban erre tanít meg. A kurzus célja megismerni a kérügmát (az örömhírt) az üdvösségterv keretében, hogy hatalommal és megfelelő módon, új módszerekkel és új eszközökkel hirdessük az Evangéliumot. Ez az evangelizátor-képző kurzus, az Iskola „gerince”. A Pál kurzus egyáltalán nem elméleti, hanem nagyon gyakorlatias, sok dinamikával, közösségi és egyéni feladattal, éles evangelizációval, mert evangelizálni csak evangelizálva tanulunk meg.

A kurzus témáiból

 • Az evangelizátorrá válás négy feltétele;ű
 • Az egyházi tanítóhivatal az evangelizációról;
 • A kérügma és a katekézis különbsége;
 • Jézus kérügmájának valamint az apostolok kérügmájának tartalma, célja, eszköze;
 • Az üdvösség terve;
 • A ma kérügmája;
 • A kérügmatikus tanúságtétel
 • stb.

Kezdés: 

2006. július 7., péntek 16.00 –

Befejezés: 

2006. július 17., hétfő 14.00 –

Jelentkezési határidő: 

2006. június 27., kedd

Iktatószám/Azonosító: 

HU-06-4

Ászáf kurzus Neszmélyen

Frissítés: 

A kurzus elmarad, mivel kevesen jelentkeztek rá.

A kurzus célja, hogy mindannyiunkban kialakuljon egy „dicsőítő szív”, amely szüntelenül magasztalni akarja az Urat.

A kurzus nem csak dicsőítésvezetőknek illetve dicsőítésben szolgálóknak készült, hanem mindenkinek, aki szeretné még szenvedélyesebben dicsérni az Urat. Hisszük, hogy ez a pár nap, amit Isten magasztalásában és imádásában töltünk el, személyes ébredést hoz. Ez a kezdete annak, hogy a Szentlélek sokakra kiárassza kegyelmét, és hatalommal megújítsa az Ő népét!

A kurzus témáiból:

 • Isten neve és jelentései
 • Isten jelenléte
 • A dicsőítés formái
 • Szabadság a dicsőítésben
 • Dicséret, imádás
 • Hallani Isten hangját és megcselekedni
 • Elhívásunk a dicsőítés
 • A dicsőítés, mint szellemi harc
 • Támadások a dicsőítő életében
 • A dicsőítés gyümölcsei
 • A dicsőítés, mint az evangelizáció eszköze
 • A szentmise: dicsőítés
 • A dicsőítő élete, mint áldozat
 • A dicsőítés gyakorlata
 • A szövetség
 • A mennyei dicsőítés…

Kezdés: 

2006. augusztus 2., szerda 16.00 –

Befejezés: 

2006. augusztus 8., kedd 16.00 –

Jelentkezési határidő: 

2006. július 24., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-06-8
 • Jóbel

Az Atya ingyenes ajándéka

José H. Prado Flores

Az Atya fokozatosan nyilatkoztatta ki magát, akár a szabadítási események által vagy a prófétai jövendölések szavai által. Egyetlen hatékony szavának révén minden teremtmény Alkotójaként nyilatkoztatta ki magát: és az Atya hű az Ő Ígéretéhez, aki előkészíti a Messiás eljövetelét.

Kiválaszt magának a föld nemzetei közül egyetlen nemzetet, Izraelt. A néptől azonban azonnali választ kér: hogy ne legyenek más isteneik rajta kívül, akivel szövetséget kötöttek a pusztában.

 • Jóbel

Már csak 11 nap!

Kedves Testvérek! Már csak 11 nap van vissza a jelentkezési határidőből a FÜLÖP KIKÉPZŐre. Szeretettel várunk Benneteket, mi szervezők és az Iskola vezetősége, és úgy gondoljuk, hogy ez a hétvége egy remek alkalom arra, hogy mindazok, akik szolgálni szeretnének az Iskola alapkurzusán, a Fülöpön, egy tömény, de HATÉKONY ÉS CÉLRATÖRŐ FELKÉSZÍTÉSben részesüljenek.

A kiképzés során végigvesszük a KURZUS TÉMÁIT, és nagyon gyakorlati módon, vázlatosan tekintjük át azok célját, egy-egy TANÍTÁSI FOGÁS részcélját, valamint a DINAMIKÁK levezetésének módját, elmélyítési technikáját. Beszélünk a kurzus ZENEI SZOLGÁLATÁRÓL mind az énektanítás, mind pedig a dinamikák alatti zenei-elmélyítés tekintetében. Szó lesz továbbá a KOORDINÁTORI tevékenységről, és talán belepillanthattok az Iskola egyik most alakuló szolgálatába, az adminisztrátor teendőibe is.

Várjuk jelentkezéseteket április 24-ig levélben a Titkárság címére (Szt. András Evangelizációs Iskola, 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C lépcsőház fszt. 35.), vagy a honlapról elküldött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével.

 • Anita

Rövid sorok az Ászáfról

Kedves Testvérek! Néhány rövid sort megosztunk veletek a szigetmonostori Ászáf kurzusról:

 • „…nagy szabadságot tapasztaltam meg, jobban Rá tudok hagyatkozni, bízni Benne, átadni magam.”
 • „Isten megerősített abban, hogy mellettem áll szüntelen a harcban és Vele én is győztes vagyok.”
 • „Megélni a Szentmisét dicsőítésként, nagyon jó!”
 • „Az esti dicsőítés alatti »prófétai dal« éneklése alatt olyan közel kerültem Istenhez, mint soha!”
 • „…ennyire még soha nem tudtam az Ő szeretetével tekinteni a testvéreimre és magamra…”
 • „Jó az Istent dicsérni minden helyzetben, helyzetért, és mindenkor hálát adni neki!”
 • „Krisztus ma is él és cselekszik mindannyiunk életében!”

Emmausz kurzus Mosonmagyaróváron

A kurzus célja, hogy lángoljon a szívünk a Szentírás megismerésétől. Bemutatkozik a Biblia 7 képben, meglátjuk 7 hatását az életünkre, és szövetséget kötünk Isten Igéjével. Majd „bemegyünk” Izrael zsinagógájába, hogy kutassuk az Írásokat.

Várunk szeretettel, ha

 • Szeretnéd, hogy égjen a szíved a Szentírás iránt
 • Szeretnél a Bibliával szorosabb kapcsolatba kerülni
 • Nyitott szívet a Szentírás szavára

Kezdés: 

2006. május 19., péntek 16.30 –

Befejezés: 

2006. május 21., vasárnap 16.00 –

Jelentkezési határidő: 

2006. május 10., szerda

Iktatószám/Azonosító: 

HU-06-32

Elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok…

http://www.sxc.hu/photo/1094329

Ignazio Bonzi

„Mikor a tömeget látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok” (Mt 9, 36).

Jézus bejárja a városokat és a falvakat, hogy fáradhatatlanul hirdesse az Isten királyságát, amely elérkezett a betegek gyógyulására, azoknak, akik a szabadulást keresik a rabságból. Jézus apostoli buzgósága, az Ő misszionáriusi feltartóztathatatlan heve abból a tűzből táplálkozik, amely az ő szívében lobog, és amely soha nem szűnik meg: a könyörületesség…

Oldalak