A József Barnabás kurzus

A kurzus eltér a hagyományos kurzusoktól – Pepe „labormunká”-nak nevezi -, inkább egy erőteljes képzése a már az Iskolában dolgozó munkatársaknak. Annak, aki szeretne eljönni a „kurzusra” fontos, hogy már alapvető látása legyen az Iskola módszertanát tekintve. Nem egy lelki programról van szó, hanem egy munkatárs továbbképzésről.

A Béka

A képzés célja

 • A Szent András Evangelizációs Iskola munkatársainak képzése az Iskola víziójának és szellemiségének megfelelően. Alkalmassá tenni a munkatársakat arra, hogy az evangelizátorképzés-program kurzusait az Iskola módszertanának megfelelően reprodukálni tudják.
 • A résztvevők tapasztalat gyűjtése, és, hogy maguktól elsajátítsák az Iskola különböző pedagógiai elveit és módszertani technikáit.

Módszertan

Nem egy hagyományos kurzusról van szó, ahol a gyakorlat (dinamika) az elméletet alkalmazva valósul meg, hanem a gyakorlatban elindulva tekintjük át az Iskola keretében végzendő munkák alapelveit.
Olyan „labormunká”-ról van szó, ahol a résztvevők megtanulják, hogyan kell elvégezni a feladatokat.

 • Jóbel

Az Ige világosság a reménytelen sötétségben

Kedves Testvérek!

A Szent András Evangelizációs Iskola Üdvösségtörténet kurzusán voltunk. Nagyon mély, ugyanakkor rendkívül intenzív.

Ott volt a húgom és a Betti szülei és a bátyja is a feleségével. Kb. 60-an voltunk. 60 embert nem könnyű terelgetni, de sikerült szépen megoldania a teamnek.

Fontos üzenetei ennek a lelki gyakorlatnak:

ISTEN Igéje mindig él, nem tér vissza úgy, hogy ne cselekedné meg azt, amiért küldték. Azaz ha beengedjük a szívünkbe, akkor ott élet lesz.

Az IGE világosság, azaz nincs olyan sötét helyzet, amelyben ne adna reményt, amelyből ne vezetne ki.

Az üdvösségtörténetnek két fő része van:

 1. ISTEN cselekszik (terve, akarata van),
 2. a te válaszod (mint szabad ember).

Az ember válasza térben és időben bontakozik ki. Pl. amikor visszatekintünk az életünk bizonyos szakaszára akkor már nagyon világosan látjuk, hogy milyen egyszerű lett volna minden, ha az ISTENRE hallgatok és Benne keresem a választ.

Az üdvösségtörténetnek két sajátos eleme van:

 1. az események nem csak véletlenszerűen követik egymást,
 2. csakis a hit által működik. Minden helyzetben van valami több, csak túl kell rajta látni.

Pl. ha van egy rossz, nehéz helyzet az életedben, akkor hajlamos vagy csak azt szemlélni, csak azt látni. De a hit szemével nézve elkezd megvilágosodni az a helyzet és a szíved megkönnyebbül.

ISTEN felhasználja a te üdvösségedhez a neked a leglehetetlenebbnek tűnő helyzetet is! Olvasd a Szentírást és fel fogod fedezni, hogy a te életed is megtalálható benne. A te nehézségeidet már nagyon sokan átélték. Ott vannak benne a te sóhajaid, vágyaid. Ott vannak benne a te hazugságaid, botrányaid, félelmeid.

Sokszor halljuk sőt talán mi magunk is így gondolkodunk: Ha csak még egyszer újra csinálhatnám... Akkor már tudnám, hogy mit kell tennem... Azonban ISTEN nem eltüntetni akarja a dolgokat az életedből, hanem mint egy lehangolt gitár húrjait be szeretné hangolni. Az Ő tervéhez szeretné hangolni.

Éljünk úgy hogy engedjük meg neki, hogy behangoljon bennünket!!!

Vizsgáljuk meg a teremtést. Keressük és kutassuk, hogyan cselekszik az ISTEN! Kezdetben káosz volt. ISTEN szólt! Azaz akkor jött el a kellő pillanat, hogy megszólaljon. Előtte Ő várt a kellő időre. Először ISTEN mindent a nevén nevez. A névadás ISTEN hatalmát jelenti. Nézzük meg mit tesz a sötétséggel, ami mint tudjuk ott volt a káoszban! Nem szünteti meg, hanem felhasználja! Belehelyezi az éjszakába!!!

Testvérek ugye milyen csodálatos az ISTEN? A te sötétségedet is fel tudja használni!!!

Ezután ISTEN rendet tesz. Elválasztja azokat a dolgokat, amelyek nem tartoznak egybe.

Aztán megteremti az embert. Férfinak és nőnek. Az ember az Isten képmása. Csak az ember az ISTEN képmása!!! Az embert az ISTEN az Édenkertbe helyezi. Itt nem volt tápláléklánc. Zöldségekkel és növényekkel etette az embert. Az ISTEN átadta az embernek a teremtett világot, hogy művelje és őrizze meg. (Ter 2,15) Azaz hogy az ember szeretettel szolgálja a teremtett világot. Hatalmat is adott ISTEN az embernek a teremtett világ felett. Mintegy azt mondva ezzel: Folytasd te a munkát!

Isten látta, hogy amit alkotott az jó! Sőt nagyon jó! Nagyon nagyon jó! ISTEN tökéleteset teremtett! Ő csak tökéleteset tud teremteni.

Vizsgáljuk meg a mi életünket! Mit látunk? Milyen a saját életünk? Milyen a világ körülöttünk? Rend van és harmónia? Sajnos nem. Ez a bűn következménye. Éva bűne nem az, hogy levette az almát, hanem az, hogy nem bízott az ISTEN szavában. ISTEN azt mondta, hogy neked az a jó, ha nem eszel a fáról! Aztán jött a félelem és elbújt Ádám és Éva. Hátat fordítottak ISTENNEK. Felborult a harmónia. Nemde így van ez a te életedben is? Elég kilátástalannak tűnik a helyzet.

Azonban ISTEN kezébe veszi az elhangolódott gitárt (a mi életünket) és elkezdi behangolni. Nem letépi a húrokat, hanem behangol!!! Hogy úgy tudjon szólni a gitár mint kezdetben. ISTEN nem hagyta magára az embert bukása után, hanem keresi!!! „Hol vagy?” (Ter 3,9) Sőt bőrköntöst készített nekik ISTEN, felöltöztette őket. (Ter 3,21)

Látjuk mennyire szeret bennünket az ISTEN? Az elbujkáló, bűnbe esett embert, aki fügefalevelekkel próbálták eltakarni mezítelenségüket, felöltözteti!!! Dicsőség neki érte!!!

Aztán ISTEN megátkozta a kígyót! „Mivel ezt tetted, légy átkozott minden állat és földi vad között; a hasadon járj, és port egyél életed minden napján! Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.”

Hű. Bizony nagy hatással vannak rám ezek a szavak!!! Már itt ígéretet kap az ember!!! ISTEN nem mondott le róla!!! ISTEN nem mondott le rólad!!! Mint tudjuk JÉZUS az, aki széttiporja a kígyó fejét!!!

Álljunk meg egy pillanatra! Szerinted a te életed zenéje tisztán cseng az ISTEN előtt? Vagy be kell fognia a fülét? De hidd el: NEM HAGY MAGADRA!!! Sőt Ő készít neked ruhát! Fontos. hogy felismerjük a rosszat az életünkben és, hogy az értelmet nyerjen, hogy ISTEN értelmessé tegye!!!

ISTEN nem szüntette meg a gitárt, hanem megígérte a megváltást!!!

Felmerülhet a kérdés: ISTEN miért nem szüntette meg a bűnt? „"Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint a bűn halált hozva uralkodott, úgy uralkodjék a kegyelem is a megigazulás által az örök életre a mi URUNK, JÉZUS KRISZTUS által.” (Róm 5,20-21)

Ha nem lett volna oly nagy a bűn, nem lenne oly csodálatos a megváltónk.

ISTEN áldjon meg Benneteket!

Betti és Laci

Bátorít, gyógyít, megláttat...

A kurzuson, ahogy haladtunk Isten üdvtervében, szemlélve az Ószövetség szereplőit és eseményeit, a szívemben folyamatosan visszhangzott egy-egy karakter, egy-egy történés jellemzője. Szemlélve a ókor nagyjait, gyengeségüket-erősségüket, bűneiket-erényeiket felsejlett a magam személyiségének néhány jellemvonása. Ábrahám hite és bátorsága egy új dolog elkezdésére példaként áll előttem jelenlegi élethelyzetemben, de éppúgy magamra ismertem Mózesben, aki az ösztöke ellen rugdalózott, amikor Isten hívta.

Megérintett Isten irgalmának nagysága, hiszen Ő a bűneinket nemhogy "csak" megbocsátja, de saját üdvtörténetünk szempontjából hasznossá is fordíthatja. A kiscsoportos megosztásoknál megható volt tapasztalni egy-egy testvér saját történetét, ahogy Isten átvezette a pusztán, vagy kiszabadította a babiloni fogságából. Különösen szép pillanat volt számomra, ahogy a Lélek fellobbantotta bennem a már szinte csak pislákoló tüzet az én Vőlegényem visszavárására! MARANA THA!!!

Hazaérkezve a kurzusról elhatároztam, hogy még többet szeretném Isten Igéjét forgatni, és nemcsak imádkozni, hanem tanulmányozni is, hogy még teljesebben megértsem. A kurzuson nincsenek látványos dinamikák, de Isten mégis hatalmasat tud cselekedni - bátorítani, gyógyítani, megláttatni...

Perjési Anita

Jézus megkeresztelkedése

cc: http://www.flickr.com/photos/b1mbo/6552569619/

Andrea Brugnoli atya

Jézus megkeresztelkedése jelzi a karácsonyi idő végét és egyben állomása egy új liturgikus évnek: az évközi időnek. Olyan ez, mint egy filmnek a kezdete, ahogyan az evangélisták ezt a nagyszerű jelenetet bemutatják, amelyben Jézus küldetését elkezdi. Mindaz az esemény, amely ezután következik be, ennek a képnek a kibontakozását jelenti. Tehát ez az a pillanat az Úr életében, amikor minden elkezdődik. 30 év után-amelyről kevés irat maradt fennt-, egy átlagos családi légkörben eltöltött idő múltán, az Atya akaratát folyamatosan megismerve Jézus megteszi az első lépést: elmegy Keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék.

 • Jóbel

Ászaf kurzus Szigetmonostoron

Ászáf

Program

 • Március 14-én kedden 18-19 óra között gyülekező, majd 19 órától program.
 • Március 15-18-ig reggeltől estig program
 • Március 19-én vasárnap 19 óra körül fejeződik be a kurzus, záró szentmisével.

Az előadások szervesen épülnek egymásra ezért menet közben bekapcsolódni nincs értelme!

Kezdés: 

2006. március 14., kedd 17.00 –

Befejezés: 

2006. március 19., vasárnap 18.00 –

Jelentkezési határidő: 

2006. március 7., kedd

Iktatószám/Azonosító: 

HU-06-26

Jó Pásztor Fülöp kurzus

Uram, kihez mennénk?

Program

 • Március 3-án pénteken 17-18 óra között gyülekező, majd 18 órától program.
 • Március 4-én szombaton reggeltől estig program
 • Március 5-én vasárnap 17 óra körül fejeződik be a kurzus, záró szentmisével.

Az előadások szervesen épülnek egymásra ezért menet közben bekapcsolódni nincs értelme!

Kezdés: 

2006. március 3., péntek 16.00 –

Befejezés: 

2006. március 5., vasárnap 16.00 –

Jelentkezési határidő: 

2006. február 28., kedd

Iktatószám/Azonosító: 

HU-06-25
 • Jóbel

Fülöp képzés

Frissítés: 

FIGYELEM! A helszín és a vidékiek költsége újra változott!
FIGYELEM! A vidéki résztvevők költsége változott.

A képzésen az Iskola első lépcsős kurzusának, a Fülöpnek a tanításait, dinamikáit beszéljük át, továbbá a kurzus zenei és háttérszolgálatában kapnak kiképzést a résztvevők.

Hallhattok arról is, mit jelent team-ben dolgozni, és, hogy minden szolgálat egyformán fontos a kurzuson.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik már részt vettek a Fülöpön és szeretnének bekapcsolódni az Iskola munkájába.

Kezdés: 

2006. május 5., péntek 16.00 –

Befejezés: 

2006. május 7., vasárnap 16.00 –

Jelentkezési határidő: 

2006. április 24., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-06-3
 • Anita

Fülöp kurzus után 1 hónappal

Menjek? Ne menjek? Oda tartozom egyáltalán? Lehet engem szeretni is? Ezer kérdés, kétség, bizonytalanság… És annyi imával eltöltött óra. S mindez miért? Válaszokért, talán…

Igen, választ akartam: szerzetes, vagy családanya. Magány, vagy közösség. Szomorúság, vagy boldogság. Harag, vagy megbocsátás. Félelem, vagy bizalom. India, vagy az új életem. Régi szerelmek, elmúlt barátok, vagy nyitottság Isten ajándékai felé. Mi a célja velem, hogy szerethetném még jobban…?

És Jézus hallgatott. Csak állt előttem, nem szólt semmit. Várt. Azt mondta, legyek türelmes, majd megtudok mindent, ha itt lesz az ideje. Az út végét és értelmét nem láthatom előre, de bármi jöjjön is, tovább kell mennem, hogy a mélyből a magasba szálljak. Legyek kitartó és erős a hitben, amit megtaláltam, mert ez átsegít majd mindenen. Ö kezdettől itt élt a szívemben, fogta a kezem, és velem is marad mindörökre, sosem hagyna elveszni. Kért, hogy ne akarjak egyszerre mindent, hanem bízzam rá magam teljesen.

És megtettem. Minden reggel, minden este, és minden pillanatban felajánlom neki az életem, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen minden az Atya akarata szerint. Övé a szívem minden szeretete, a vágyaim, az érzéseim, a félelmeim. Azt mondta, adjak át neki mindent, s ö elhordozza helyettem. Mert azt akarja, hogy boldog legyek, és az Ö végtelen szeretetét sugározzam.

Az evangelizáción körbe ment egy apró láng, mint Isten szeretetlángja, ami ott él mindenkinek a szívében. Ö türelmes, és vár, amíg meghallgatjuk hangját. És szeret. Végtelenül szeret. Nyújtja a kezét, csupán bele kell kapaszkodni.

Gyötörtek éjszakai félelmek, támadások a múltból. Kértem Jézust, védjen meg. Tudom, hogy Ö bennem él, mégis féltem. Azt mondta, fogja mindig a kezem, nem hagy elveszni, s én mégsem hittem eléggé. És akkor az Atya megnyilatkozott: Ö maga a Szeretet, a biztonság, a legcsodálatosabb apa. Azt mondta, ne féljek semmitől, többé nem árthat nekem a gonosz, mert Ő maga véd meg engem. Jézus eltölt teljesen, és én már nem is létezem, csak Ő létezik: bennem. Az arcomban érzem az arcát, kezemben a kezeit, és az Atya átölel, körbefog óvó szeretetével, szentlelkük meg csak áramlik bennem. Azóta nem félek éjjel, mert érzem, Ő velem van minden pillanatban, vele bármire képes vagyok. Csak őt akarom szolgálni, hogy apró angyalkája legyek, s rajtam keresztül küldjön egy fénysugarat, mely szeretetét árasztja mindenfelé.

2005. december – Kunágota; 2006. január 6., Lilla

Lilla kipakolta a lakását a Fülöp kurzus után. Csupán ennyi vált feleslegessé. Egy fotóra nem is fért fel.

Beszámoló helyett + beszámoló

És volt Szegeden egy Emmausz kurzus is: az első. Számunkra nagy élmény volt ez a kurzus, hisz először tartottuk Szeged és sok testvér jött rá el. Hogy mi született meg azokban, akik részt vettek rajta, mondják el ők maguk:

 • „Az Emmausz kurzus megmutatta nekem, hogy Isten igéjében erő és tűz van, s hogy Isten szava minden emberhez szól Jézus Krisztusban mindörökké.”
 • „A Szentírás szeretetét kaptam ezen a kurzuson. Szerelem ébredt iránta a szívemben. Milyen erős páncél rakódik életünk során a szívünkbe... Ezen a hétvégén megérintett Jézus és behatolt a páncél alá. Megszólított és bejött a legbelsőmbe. Megértettem, hogy Őt hallgatva, azaz a Szentírást olvasva haladhatok előre Vele az úton.”
 • „Itt értettem meg az Ószövetség és Krisztus, valamint az Újszövetség kapcsolatát.”
 • „Megmutatta számomra a kurzus, hogy milyen sok mindent nem ismerek még a hitemmel kapcsolatban és a Szentírás a legjobb arra, hogy segítsen fejlődni a hitemben! Csodálatos ajándék a Szentírás számunkra! Megszólít, vigasztal, tanít!”
 • „A »Könyv« életre kelt!!! … és hozzám szól…. Barát és társ lett belőle….”
 • „Egészen másként látom a Szentírást. Jobban becsülöm, megértettem a szerkezetét, világosabban látom az Igék értelmét. Nap mint nap forgatni akarom, mert az Ige mutatja az életem útját.”
 • „Igen, úgy érzem a Szentírást másképpen olvasom, mint eddig, hogy a szívemmel tudom olvasni, s átélni amit az Igén keresztül Jézus beszél hozzám.”
 • „A Szentlélek segítségével olvasom a Bibliát.”

A beszámoló kiegészítve, most egy rendkívüli levél áll itt, amelyet egy igen kedves és szellemes (+ művelt) testvéremtől kaptam, aki részt vett a kurzuson és hazaérve igencsak felbuzdult.
Bár hosszú, senkit se tántorítson ez vissza.

ui.: Aki volt Emmausz kurzuson, az bizonyári érti az apropót, aki még nem volt, az pedig kapjon tőle nagyobb kedvet, hogy bátor legyen eljönni...

Oldalak