Az evangélium hét fiatalja

A kurzus hét személyiséget mutat be, akik szembesülnek az evangéliumi élet felajánlásával: a naimi özvegy fia; Salomé; az ifjú, akinek öt kenyere és két hala volt; a gazdag ifjú; az ifjú, aki mezítelenül szalad el a Getszemáni kertből; az ajtónál álló lány; végül pedig a fehér ruhába öltözött üres sírnál álló ifjú.

Van egy közös bennük, mégpedig az, hogy mindnyájan fiatalok voltak. A jövő előttük állt és mindegyiküknek megvolt a sajátos magatartása az evangéliummal szemben. Mindegyikük találkozik az Isten Igéjének a fényével, és mindannyian egyfajta magatartásformával válaszolnak rá. Sokszor ezek a magatartásformák kontrasztban vannak egymással.

A hét fiatal magatartása, reakciója hét különböző színnel jelölhető, melyek szivárványt alkotnak.

  • Anita

Karácsony Jézus nélkül

cc: http://www.flickr.com/photos/mtsofan/2146696283/

Carlos Macías De Lara

2005 december

Hamarosan itt van a Karácsony. Városunk főutcáit színes égők díszítik, hogy a lakók szíveit előkészítsék a hagyományos karácsonyi ünnepre. Karácsonyfák, csillagok, angyalkák, üveggömbök és ajándékok, dekorációk az otthonokban, az irodákban, üzletekben és egy néhány gyárudvaron. Ezek a szimbólumok mind jelképül szolgálnak az igazi karácsony jelentőségének: „azon az éjszakán az ember bűne kiengesztelést nyert Krisztus megtestesülése által”. Valóban jól fogadja a karácsonyt korunk átlagos érték és fogyasztási inváziója?

  • Jóbel

Megtanultam, hogyan és miként evangelizáljak

Pedro Belcredi atya Pedro Belcredi atya
Olaszországban, Milánóban született.
A római Gregorián Egyetemen tanult.
A PIME (Külföldi Misszionáriusok Pápai Intézete) tagja.
1961-ben szentelték pappá.

18 évet dolgoztam Bissau Guineában, Afrikában, mint misszionárius. Sok kommunikációs nehézségem volt, mivel minden törzs a saját dialektusában beszél. Kétség kívül az alapvető probléma az volt, hogy mit is adjak át nekik. Azt még kevésbé tudtam, hogy hogyan tegyem. 6 éven keresztül teljesen egyedül miséztem. Elveszett voltam, nem evangelizáltam, csak végeztem a mindennapi teendőket és egészségügyi területen segítettem. Egy nap 6 fiatal jött hozzám, hogy kérjék a keresztséget, mivel szerettek volna áttérni a kereszténységre. Nem tudtam, mit adjak át nekik, mert a teológia és a katekizmus nem mondott semmit a számukra, mivel nyelvükben nincsenek eszközök elméleti, elvont vagy doktrinális fogalmak kifejezésére. A teológiai ismereteim itt nem használtak. Fogtam Márk evangéliumát és a következő néhány hónapban csak az evangéliumot próbáltam megosztani velük, jó eredményeket értem el, de nem volt igazi áttörés. Frusztráltá váltam. Ezért szenteltek pappá? Hol hagytam a misszionárius álmaimat?

Hírlevél 2005. – 1. szám

A tartalomból:

  • Igazgatói köszöntő
  • II. János Pál pápa buzdítása
  • Vallomások
  • Tanúságtételek
  • 2005. novemberi - decemberi kurzusok

Igazgatói köszöntő

Tíz évvel ezelőtt eljutottam egy turistacsoporttal Izraelbe. Idegenvezetőnk egy 1947-ben kivándorolt magyar zsidó volt. Hatalmas tudással, roppant élvezetesen mutogatta és mesélt nekünk a számunkra oly sokat mondó helyekről: Galilea, Jordán, Betlehem, Getszemáni kert és még sorolhatnám. Amikor Jeruzsálemben a Szent Sírhoz értünk ott a csoport legnagyobb döbbenetére a következőket mondta: „Itt nincs miről mesélnem, üres a sír.” Az embereknek földbe gyökerezett a lába, leesett az álla és szólni se tudtak meglepetésükben. Ennyit fűzött még hozzá: „Ha ti ezt nem hiszitek, akkor semmit sem ér a kereszténységetek!” Testvérek, mi megtapasztaltuk, hogy él a mi Urunk! Mi találkoztunk a Feltámadottal! Vigyük el a jó hírt testvéreinknek: Jézus Krisztus él! Ő nem elítélni jött a világot, hanem üdvözíteni. A te szavaidra, a te tanúságtételedre is szüksége van, hogy az üdvösségre rendeltek száma nap mint nap növekedjen. Legyetek társaim e nagyszerű hivatásban, a Lélek erejével fordítsunk hátat a sötétség birodalmának, szegezzük tekintetünket a hit szerzőjére és beteljesítőjére, és üdvösségünk tudatában hirdessük az embereknek: Jézus Krisztus él és új életre hív!

A Kérügma

1995-ben érettségi után lehetőséget kaptam arra, hogy eltöltsek egy évet Németországban, egy evangelizációs iskolában. Nagyon érdekes, nagy kaland volt, a tananyag egy jobbfajta felnőtt katekézishez hasonlított, és persze nagyon sokat imádkoztunk. Emellett az év folyamán néhányszor részt vettünk plébániai missziókon is, ahol megszólítottuk az embereket, meghívtuk őket a programjainkra, utcai evangelizációkat szerveztünk, imaesteket, ahol a vezetőink hirdették az evangéliumot stb.

Egyetlen szépséghibája volt csak a dolognak, úgy éreztem, hogy arról tudok beszélni az emberekkel, miért kell egyházi adót fizetni, mi a jó a természetes családtervezésben, miért ne legyenek a nők papok stb., de nem tudok úgy beszélni, ahogy a vezetőink, fogalmam sincs, hogy mit kell elmondani, ha az evangéliumról kellene beszélnem; a másik, hogy nem értettem a Szentírást, pedig volt egy sorozat tanítás az Üdvösségtörténetről, az apostolokról, ahogy a Biblia ír róluk, de mégis.

  • charisz

Fülöp kurzus volt Szegeden

Még sohasem voltam olyan kurzuson, ahol 4 jogász is volt :-). Mi a teamben jól éltük meg a kurzust és a végére szépen elfáradtunk, de megérte. A team tagjai voltak: Vass Józsi, Király Orsi, Perjési Anita, Gyuris Gellért, Tari Mari, Majoros Ildikó, Máder Balázs és Valkai Ildikó, Szabó Elvira és megfigyelőként Kiss Zsuzsi.

Beszéljenek most a team helyett azok, akik részt vettek a kurzuson:

A kereszten Jézus megmutatja nekünk az Atyát

http://www.sxc.hu/photo/1356537

José H. Prado Flores

Jézus életének csúcspontja abban a három órában teljesedik ki, amelyet a keresztfán tölt. Előre látta, hogy mi fog történni.

Én pedig, ha majd felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok.” (Jn 12,32)

Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie...” (Jn 3,14)

A kereszt Jézus életének legfőbb momentuma. Ezért a pillanatért jött el közénk. Nem egy összeesküvésnek és nem letartóztatásnak volt ő az áldozata. Önmagát adta, hogy megmutassa és kinyilvánítsa értünk való szeretetét. A kereszt Jézus tökéletes ön-áldozata.

Oldalak