Üdvözülhetünk-e, ha nem hirdetjük az evangéliumot?

Kérjük a keresztényeket és minden evangelizálót, fontolja meg imádságban a mondottakat: hogy az emberek ugyan üdvözülhetnek Isten irgalmas kegyelméből egyéb utakon is, ha mi magunk nem is hirdetjük nekik az evangéliumot; -- de vajon mi magunk üdvözülhetünk-e, ha az evangéliumot nem hirdetjük: hanyagságból, félelemből, szégyenkezésből, amit Szt. Pál úgy fejez ki, hogy "az evangélium szégyene''. Mi lesz a mi örök sorsunk, ha esetleg téves alapállásból hagyunk fel az evangélium továbbadásával? Ez ugyanannyi volna, mint elárulni az isteni meghívást. Isten ugyanis azt akarja, hogy az evangélium magvát ember hintse el embertársa lelkébe. Rajtunk áll, hogy e mag fává terebélyesedik-e, gyümölcsöt terem-e? Őrizzük meg tehát a szív buzgóságát. Őrizzük meg azt az édes örömöt, hogy továbbadhatjuk az evangéliumot, még ha könnyek között vetünk is. Legyen bennünk ez a szándék szilárd elhatározássá, amitől senki sem tud eltéríteni.

VI.Pál pápa Evangelii Nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról 80. pont

Kettő meg kettő

- Mennyi kettő meg kettő?
- Négy!
- Négy? Kérdezz csak meg egy közgazdászt, ő azt válaszolja majd neked, hogy
- Attól függ, adom vagy veszem!

Isten Országában is így van, a kettő meg kettő nem négy, Istent nem tudjuk kiszámítani, és amikor megpróbáljuk, elveszítjük a lényeget, mert az Ő gondolatai nem a mi gondolataink, az Ő útjai nem a mi útjaink! (vö Iz 55,8)

Ellenségünk az ördög is, amikor Jézusunk meghalt a kereszten, azt gondolta, hogy győzőtt, hiszen kiszámolta: a messiás meghalt, nincs remény.

Csakhogy Jézust nem tarthatta fogva a sír, és feltámadt a halottak közül!

A kettő meg kettő, mennyi is? Isten Országában nem négy! Mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból!

Mi is változtassuk meg a gondolkozásunkat és ne legyünk többé hitetlenek, hanem inkább hívők!

 • charisz

Kereszttény

Keresztény vagy keresztyén? Szerintem kereszttény!

Mert a kereszttény, olyan ember, akinek az életében a kereszt tény!

A kereszt igéje nekünk, Isten ereje. Mert Jézus Krisztus békességet szerzett keresztjének vérével. Így aztán távol van tőlem másban dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, aki által a világ meg van feszítve számomra, és én a világnak. És nem akarok másról tudni közöttünk, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. *

* (vö 1Kor 1,18; Kol 1,19k; Gal 6,14; 1Kor 2,2)

 • charisz

Egy vérből

Egy vérből valók vagyunk, Te meg én! *

A dzsungelben így köszön a vadász, amikor idegen vadászterületre téved, hogy ne nézzék prédának vagy ellenségnek.

Egy a test és egy a lélek, amint hivatásunk is egy reménységre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. (Ef 4,5)

Testvérem! Egy vérből valók vagyunk Te meg én, Jézus Krisztus véréből! Nem vagyunk ellenségek, sem egymás prédái, közös az életünk és a hitünk, kívánjunk inkább egymásnak:

Jó vadászatot és tele gyomrot! *
(Hasznos munkát és boldog, örömteljes életet, áldást, békességet a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.)

* Rudyard Kipling : A dzsungel könyve

 • charisz

A fürjek MÁR a levegőben vannak

Remek volt és mulatságos! Érdekes, hogy ez a két jelző jutott eszembe erről a pár napról ott Pécsen, a Mózes kurzusról.

Remek volt, mert

 • Mózest eddig is csíptem, de most valahogy kinyílt a személyisége. Jó fej volt!
 • valamilyen érdekes okból kifolyólag mindig volt valami mozzanata az életének és történetének, ami PONT passzolt. Ki hitte volna?!
 • rájöttem, hogy időnként saját magam "vezetésében" is nagy szükségem van tanácsra, és nem feltétlenül csak mások esetében tudom Mózes tapasztalatait felhasználni. De nem ám!
 • remekelt a Szentlélek és válaszokat adott. Korrekt volt!
 • rájöttem, hogy Istennel csakis barátok lehetünk, másnak lenni nem érdemes. Meg miért is?

Mulatságos volt, mert

 • az ott lévő emberek mulatságosak voltak. Mindenki szerencséjére!
 • Jézusnak szerintem nagyon jó a humora és ezt mi is átvettük. Még jó!
 • együtt lenni olyanokkal, akik nyitottak és barátságosak, az jó mulatság. Kimondhatatlanul!

Remek és mulatságos. Ez a kettő így együtt volt működőképes, nekem, szerintem.

Ancsa

Eufória

Azért mondtam nektek ezeket, (mondja Jézus) hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen. (Jn 15,11)

Bakos idegen szavak és kifejezések szótára szerint:
Az Eufória [gör, orv] fokozott, megokolatlan jókedv; kellemes közérzett, amelyet valamilyen idegbaj v. gyógyszer, kábítószer, ill. méreg okoz.*

Megokoljam? Segítek: nem idegbaj, nem kábítószer vagy méreg! De orvosság!

Azért járok húsz centivel a föld fölött, mert Jézus a szívembe költözött! **
* Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai kiadó, Budapest, 1973.
** Pintér Béla és a csemeték: Szeret nem szeret. Áztam, fáztam.

 • charisz

Gyöngyünk lesz!

Egy kagylópár beszélgetéséből: a kagyló lány sugárzó arccal fordul párja felé

- Gyöngyünk lesz!

Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt. (Mt 13,45k)

 

Megtaláltad már? Na és mi az?

Vagy ki?

 • charisz

Ave caesar!

Ave Caesar imperator, morituri te salutant!
Üdvözlégy Császár, a halálba indulók köszöntenek!


A gladitárok így köszöntötték küzdelmük napján uralkodójukat. A harcok idején, mi köszöntsük a mienket így:
Üdvözlégy Krisztus Király, halottnak tekinjük magunkat a bűnnek, de Tebenned Istennek élünk! (vö Róm 6,11)

Akkor pedig nem halunk meg, hanem élünk, és hirdetjük az Úr tetteit! (Zsolt 118,17)

 • charisz

Menni alig tud, mégis fut a pápa

Az eltelt években számtalanszor megismételtem új evangelizációra szólító felhívásomat. Most is megismétlem ezt, főként annak bizonyítása érdekében, hogy fel kell elevenítenünk a kezdetek lendületét, át kell adnunk magunkat a Pünkösd utáni apostoli igehirdetés hevének. Pál lángoló érzelmeit kell felszítanunk magunkban, aki így kiáltott: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1 Kor 9,16).

Ez a szenvedély bizonyosan feltámasztja majd az Egyházban az új missziós lelkületet, amely nem „specialisták” csoportjának lesz fenntartva, hanem Isten népének minden tagját felelősséggel elkötelezi majd. Aki valóban találkozott Krisztussal, az nem őrizheti meg őt önmagának, hanem hirdetnie kell. Új apostoli lendületre van szükség, amelyet - mint minden megkeresztelt és megbérmált hívőt kötelező erőt - a keresztény közösségek és csoportok mindennapos feladataként élünk meg...

Novo Millennio Ineunte - II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő nagy jubileuma végén; 40. pont

Oldalak