Fülöp után már nem volt megállás

Felnőtt megtérőként a keresztelőm után pár hónappal, 1997-ben találkoztam először a Szent András Iskolával, egy Fülöp-kurzuson vettem részt. A hitéletemben ekkor lassan megindultam lefelé, így a kurzus a lehető legjobbkor jött :) Az a hétvége teljesen új módon mutatta be nekem a kereszténységet, sokkal közvetlenebb, gyakorlatibb és élhetőbb formával találkoztam, mint amit addig elképzeltem. A Fülöp után „nem volt megállás”. Alig telt el két-három év, és Csanakra már úgy mentem, mintha hazamennék... Keresztény növekedésem meghatározó pontjait jelentették – jelentik a kurzusok. Sokat jelentett számomra, amikor a kurzusok mögött megláttam a lényeget: egy teljesen új gondolkodásmódot és egy nagyszerű és eredményes módszertant. Döntöttem, és csatlakoztam a munkások közé. Nagyon jó látni Isten munkáját a kurzusokon és a módszertanon keresztül a saját életemben, a közösségemben és a kurzusokon résztvevőkben is.

Isten erre hívott

Jézus már hosszú évekkel ezelőtt megmutatta, hogy elhívásom van a karizmatikus megújulásban. Annak idején ezért végeztem el a Szentlélek Szemináriumot, de nem rezonált rá a lelkem.

Az első magyarországi Fülöp kurzusra meghívást kaptam, amit még olaszok tartottak, s egyértelmű lett bennem, hogy erre hív az Isten. Mélyen a szemlyiségemben, az Isten és emberi kapcsolataimban érintettek a kurzusok. Formáltak, odavágtak, mélyítettek, mint a fazekas az agyagot. Hálás vagyok, hogy az evangelizációs iskolában való szolgálataimmal is hozzájárulhattam ahhoz, hogy láthassam sokak megtérését, gyógyulását, erősödését a hitben, de hozzá kell tennem, hogy nagyon sokszor el akartam menni.

 • Jóbel

Tüzet kaptam

1997-ben ismerkedtem meg az Iskola első kurzusával a Fülöp kurzussal, ami döbbenetes változást hozott az életemben. Megtapasztaltam, hogy ÉL AZ ÚR, és tüzet kaptam a szívembe arra, hogy én is szolgáljam őt.

A lelki növekedésemben nagyon sokat jelentett az Iskola által vezetett kurzusok mindegyike, hiszen a tanítványságban, az evangelizáció fontosságában erősített meg.

 • Jóbel

Amire szükségem volt

Szent András Evangelizációs Iskolával, megtérésem után nem sokkal, 1997-ben ismerkedtem meg. Bár civil teológiai hallgató voltam ekkor Szegeden, nem volt olyan hely, ahol lelkileg is épülhettem volna. Gyakorlatilag a kurzusokon nőttem fel. Nagyon hálás vagyok ezért mindazoknak, akik már előttem is részesei voltak ennek az Iskolának és felneveltek.

 • Jóbel

Várakozás

A Szent András Evangelizációs Iskola felé - 1995-ben, amikor Magyarországra érkezett - igen nagy várakozással voltam. Éreztem, hogy valami olyan jön, ami lendületet ad, betüzesít és olyan módszert ad a kezembe, ami hatással lesz az életemre és alkalmaznom kell. Természetesen nem tudtam, hogy mi érkezik pontosan, de a Szentlélek készítette elő ezt a várakozást. Persze nem csalódtam, a várakozást messze túlhaladta az, amit láttam és tapasztaltam, és, amit Isten elvégzett bennem. Az első Fülöp kurzuson értettem meg, és éltem át, hogy a Szentlélek azért jön el egy személyes Pünkösdben, hogy olyan dolgokra tegyen képessé, amikben túllépek magamon, a korlátaimon, hibáimon, hogy Isten jelenléte és cselekvése nyilvánuljon meg általam és rajtam keresztül.

 • Jóbel

Emmausz kurzus Szegeden is

Frissítés: 

Figyelem! - A kurzus helyszíne megváltozott: Nem a tápéi plébánián lesz, hanem az alsóvárosi ferences kolostorban. Lásd alább.

...belépés a Szentírás világába

Jézus Ige

A kurzusról

Ezen a kurzuson mi is végigjárjuk azt az utat, amit Kleofás, és az a másik ismeretlen megtett Jeruzsálemből Emmauszba: fáradtan, csalódottan, visszatérőben a régi életünkbe... Nem ilyenek vagyunk mi is?

És ebben a helyzetben, félúton, odalép hozzánk valaki, aki magyarázza az Írásokat, a prófétákat, és egyszer csak ezektől a szavaktól lángra lobban a szívünk. Csupán attól, hogy hallgattunk ennek a valakinek az élő és eleven szavait. És amikor este megtöri a kenyeret, megnyílik a szemünk.

Az Emmausz kurzus tehát Isten Szaváról, a Szentírásról szól, az a célja a kurzusnak, hogy nekünk is lángra lobbanjon a szívünk az Ige hallgatásától.

Kinek?

Az emmauszi út egy olyan út, amelyet minden kereszténynek végig kell járnia.
Neked szól ez a kurzus, ha a Szentírást

 • nem ismered, vagy
 • nem lángol tőle a szíved.

Mert Kleofás és az a másik, az utat fordított irányba is megtette, de egészen másképp! Gyere, ne maradj le!

Miből áll?

Előadásokból – nem csak a miénkből –, imából, rajzokból, énekekből és dinamikákból, hogy a Szentírás kinyíljon előtted.

A kurzus témáiból

 • Az Emmauszi út
 • Az Ige fényképalbuma
 • Az Ige hét hatása
 • Szövetségkötés az Igével
 • Izrael zsinagógája

Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, s feltárta előttünk az Írásokat? Lk 24, 31-32

Hát nem lángolt a szívünk,
amikor beszélt hozzánk az úton,
és feltárta előttünk az Írásokat?
Lk 24, 31-32

Kezdés: 

2005. november 25., péntek 16.00 –

Befejezés: 

2005. november 27., vasárnap 18.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. november 21., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-33
 • Jóbel

Az Egyház az evangelizációnak él

http://www.sxc.hu/photo/834640

José H. Prado Flores

Az evangelizáció a szó teljes értelmében nem korlátozódik csak az üzenet közlésére, hanem a mennyei Királyság újjáépítését is jelenti, amely szükségszerűen magában zárja Jézus Krisztus megjelenítését az emberi élet minden területén.

Szent Lukács kijelenti az Apostolok Cselekedeteiben: „Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról…” (ApCsel. 4, 33)

Az evangelizálás lehet erőteljes cselekedet, de sajnálatos módon erő nélküli is. Mitől függ e két pólus közti különbség?

Beszámoló a budapesti Fülöp kurzusról (szept. 30. - okt. 2.)

Kedves testvérek, a kurzus nagyon jól sikerült, megosztunk veletek néhány véleményt, ami a hétvégi Fülöpön fogalmazódott meg a résztvevőkben:

„Megtanultam, hogy Isten szeret, a szeretete örök és Ő halkan kopogtat nálam, hogy szeretettel töltse meg szívem. Megtanultam, hogy csak én tudom kinyitni a szívemnek kapuját, hogy beengedjem Istent.”

„Más felfogásban hallottam Istenről, mint eddig! Emberibb volt, érthetőbb maga a vallás, a hit. És lehet belevinni humort is...!! Köszönet érte!”

„Az örömöt, amit egy közösség jelent. Hogy milyen élmény az amikor ismeretlen emberek pár óra alatt ismerősökké válnak, mert ugyanabban a Lélekben élnek. Hogy mekkora ereje van az imának, az egymásért mondott imának!”

„Elviszem az Örömhírt és elmondom másoknak, hogy van egy olyan alkalom, ahova eljőve találkozhatsz Jézussal.”

„Isten szeret minket, ez bizonyosság, s csak most döbbentem rá MENNYIRE!!!! Az Ő áldozata mindig előttem volt, tudtam, hogy értem is meghalt, de ezt ilyen személyesen még soha nem éltem át.”

„A Krisztus követő élet nem csak unalmas lehet, hanem izgalmas, változatos is. Jézus mindenkit megváltott és aki nem fogadja ezt el, az a halál felé tart. Isten minden embert határtalanul szeret.”

Kétszázan :-)

Jn 14,2

Kedves szentek, feketerigo tesvérrel 200 regisztált felhasználója van oldalunknak. Gratulálunk neki! Bár itt a honlapon is még sok szabad hely van új testvérek számára, legfőképp annak örüljünk, amit Jézus mond nekünk:

Atyám házában sok férõhely van - ha nem volna, megmondtam volna nektek -, mert elmegyek, hogy elkészítsem nektek a helyet. És miután elmentem, és elkészítettem nektek a helyet, újra eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
Jn 14,2-3

Tapasztaljuk meg mindannyian!

crossmap.com

 • Jóbel

Oldalak