Emmausz kurzus Alcsútdobozon

Ha
- szeretnéd, hogy égjen a szíved az Ige iránt
- szeretnél az Igével szorosabb kapcsolatba kerülni
- szeretnél nyitott a szíved az Ige szavára,
akkor várunk szeretettel az EMMAUSZ KURZUSON.

Hát nem lángolt a szívünk?

Kezdés: 

2005. november 25., péntek 15.00 –

Befejezés: 

2005. november 27., vasárnap 16.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. november 10., csütörtök

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-35

Emmausz kurzus - Kalocsa

Frissítés: 

FONTOS! A Kalocsára tervezett Emmausz kurzus időpontja változott! Lásd alább.

Biblia

A kurzus központi gondolata: "Hát nem lángolt a szívünk?!"
Hogy megtapasztaljuk ezt a lángolást a szívünkben a Szentírás megismerésétől az alábbi témák fognak sorra kerülni: a Biblia 7 képe, a Biblia 7 hatása, a Biblia 7 parancsolata és bemegyünk Izrael zsinagógájába, hogy kutassuk az Írásokat és meglelhessük a középponját.

Kezdés: 

2005. december 1., csütörtök 16.00 –

Befejezés: 

2005. december 4., vasárnap 12.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. november 15., kedd

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-20
 • charisz

Ászáf kurzus Esztergomban

Frissítés: 

FIGYELEM!

Sajnáljuk, de a kurzus a kis létszámú (12 fő) jelentkező miatt elmarad! Minden eddigi jelentkezőt kiértesítünk.

Dicsőítés

A kurzus célja, hogy mindannyiunkban kialakuljon egy „dicsőítő szív”, amely szüntelenül magasztalni akarja az Urat.

A kurzus nem csak dicsőítésvezetőknek illetve dicsőítésben szolgálóknak készült, hanem mindenkinek, aki szeretné még szenvedélyesebben dicsérni az Urat.

Hisszük, hogy ez a pár nap, amit Isten magasztalásában és imádásában töltünk el, személyes ébredést hoz. Ez a kezdete annak, hogy a Szentlélek sokakra kiárassza kegyelmét, és hatalommal megújítsa az Ő népét!

A KURZUS TÉMÁIBÓL

 • Isten neve és jelentései
 • Isten jelenléte
 • A dicsőítés formái
 • Szabadság a dicsőítésben
 • Dicséret, imádás
 • Hallani Isten hangját és megcselekedni
 • Elhívásunk a dicsőítés
 • A dicsőítés, mint szellemi harc
 • Támadások a dicsőítő életében
 • A dicsőítés, mint az evangelizáció eszköze
 • A szentmise, mint dicsőítés
 • A dicsőítő élete, mint áldozat
 • A szövetség
 • A mennyei dicsőítés…

Dicsőítés

Kezdés: 

2005. október 31., hétfő 16.00 –

Befejezés: 

2005. november 6., vasárnap 13.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. október 20., csütörtök
 • Jóbel

Fülöp kurzus Budapesten (okt. 7-9.)


Ha
 • meg akarod tapasztalni, hogy az Atya szeret Téged
 • személyes kapcsolatra vágysz Jézus Krisztussal
 • buzgó akarsz lenni a hitben a Szentlélek által

akkor várunk szeretettel a FÜLÖP-KURZUSON!

Kezdés: 

2005. október 7., péntek 16.30 –

Befejezés: 

2005. október 9., vasárnap 16.30 –

Jelentkezési határidő: 

2005. október 3., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-32

Carpe diem

Carpe diem - Ragadd meg a napot!

Ez a horatiusi jelmondat az általános műveltség részévé vált, sokan ismerik, idézik: "Élj a mának!", hogy aztán mindent megtegyenek, ami ugyan szabad, de nem használ nekik és így kicsúszik az élet a kezükből.

Pál apostol hasonló szavakkal figyelmezteti a Kolosszéban (4,5), Efezusban (5,16) élő testvéreit és persze minket:

Testvéreim! Ragadjátok meg a napot!

Jól használjátok fel az időt, mert rossz napokat élünk!

Bölcsen viselkedjetek a kívülállók előtt, használjátok fel a kedvező alkalmat! Jól értékesítsétek az időt!

Éljünk Jézusnak a mai napon, mindig a mai napon, amíg azt nem kiáltják ma! Ne engedjük, hogy kicsússzon az idő a kezünkből!

 • charisz

Ceterum censeo

Ceterum censeo - Egyébként az a véleményem

Plutarchos Cato római szenátronak (i.e. 234-149) tulajdonítja ezt a mondást, aki arról híresült el, hogy akármiről szólalt is fel a szenátusban, mindig ezekkel a szavakkal zárta a beszédét:

Cetrum censeo Carthaginem esse delendam
Egyébként az a véleményem Karthagót le kell rombolni!

Természetesen ez volt a római birodalom érdeke, és bár Cato nem érte meg, Karthagót lerombolták, felszántották, és sóval beszórták a helyét.

Szent Pálnak, atyánknak a hitben, is van egy ilyen "ceterum censeo"-ja, amit a fogságból ír újra és újra a Filippi levélben (3,1 és 2,18;4,4), ma hallgassuk meg újra:

Egyébiránt, testvéreim, örvendezzetek az Úrban!
Nekem nem terhes, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket viszont megerősít.

Természetesen ez volt a filippiben élő egyház érdeke, és a mi érdekünk is, mert Isten Országa nem itt van, vagy ott van, hanem bennünk és közöttünk.

 • charisz

Mennyegzős ruha

Mennyegzős ruha? Az meg mi a csuda?

Ma hadd beszéljen egyedül Isten Igéje! Kommentár nélkül.

Örvendezve örvendek az Úrban, ujjong lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám; mint a vőlegényre, aki fölteszi fejdíszét, és mint a menyasszonyra, aki ékszereivel díszíti magát. (Iz 61,10)

Vesd le, Jeruzsálem, gyászod és nyomorúságod ruháját, és öltözzél annak a dicsőségnek díszébe és pompájába, melyet megad neked Isten örökre. (Bár 5,1)

Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust! (Róm 13,14a)

És öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! (Kol 3,12)

Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! (Kol 3,14)

 • charisz

Neked még nincs?

- Neked még nincs mennyegzős ruhád?
- Honnan lenne?

- Vettem!
- Vétel!*

A Máté evangéliumban** olvashatjuk egy királyi mennyegző történetét.

Miután a király elkészítette a mennyegzőt, és nem jöttek el a meghívottak, az utakról kényszerítették be a vendégeket.

Aztán egy érdekes jelenet, egy ember, akin nincs mennyegzős ruha. Honnan lenne rajta, hiszen az utcáról szedték össze?

Egy királyi mennyegzőn a király maga ajándékoz ünneplőt a meghívottaknak.

A kérdés már csak az, miért nem viselte? Vagy a királyt megkerülve jött be? Hogy tudta kijátszani a szolgákat?

- Neked van már mennyegzős ruhád?
- Honnan lenne?
- Felvettem!

- És ugye ma is viseled?

A szolgákat még meg lehet kerülni, de a királyok Királyát, aligha!

 

* Rapülők/Rapeta/Hattyúdal - Geszti Péter után szabadon (Az eredetiben: Neked még nincs Rapülők lemezed? Honnan...
Ötlet: Basa Viktor, powered by Charisz & HS
** Mt 22,1-14

 • charisz

Oldalak