tanúságtétel

A kurzus, amelyről mindig megemlékezem

Néhány év után visszatekintve a dolgokra általában a legfontosabbak maradnak meg az emberben:

A Pál titka kurzus nagy kihívás volt a számomra. Nem sok evangelizációs tapasztalat volt mögöttem, és ezért igen tanulékony voltam. Elsősorban itt értettem meg, hogy mivel jár az, hogy Jézus Krisztus elhívott engem arra, hogy hirdessem az evangéliumot. Ez nem egy sétagalopp, de mégis vonzó – leginkább azzal a példával, ahogy Pál elém állította. És Jézus egy nagyon személyes pillanatban újra megerősítette a kurzus alatt, hogy ő valóban erre hívott el. Ezt a pillanatot nem tudom elfelejteni, azóta is minden vasárnap megemlékezem róla.

A legfontosabb változás az evangelizáció hogyanjáról az volt bennem a kurzus folyamán, hogy felfedeztem: Pál sikere nem abban állt, hogy ő fáradott volna rengeteget, hanem abban, hogy – főleg misszióinak második felében – mindig másokkal dolgozott; Pál sikere nem önmagában volt, hanem a munkatársaiban, akikkel együtt dolgozott és közben kiképezte őket. Nem is gondoltam volna – pedig a Szentírás ismerőjének gondoltam magam – hogy ilyen sokan voltak a munkatársai.

Gyere el te is erre a kurzusra, ha azt szeretnéd, hogy evangelizáció ne csak egy pillanatnyi fellángolásból fakadjon benned, hanem az motiváljon, amit Isten akar: „Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az Igazság ismeretére” (1Tim 2,4).

Gyuris Gellért, Szeged

A bazi nagy szeretet :-)

A kurzustól segítséget és útmutatást kaptam. Segítséget kinyitni a szívem, útmutatást a Krisztusban való életre, és segítséget megtérni. Kicsit elgondolkodva a hétvégén, inkább azt szeretném leírni, hogy mit kaptam a kurzus tanítóitól, résztvevőitől, és a Főszereplőjétől. A kurzus tanítóitól sok vidámságot, rengeteg szeretetet, barátságot és jó példát kaptam. Az Atyától viszont, egy egész bazi nagy és gigantikus lepedőnyi szeretetet :), irgalmat, és a Szentlelket.
Kiss Lóránd, Szeged
  • Jóbel

Egyedül küzdőknek

Mindig azt gondoltam, hogy megkaptam gyermekkoromban azt a vallásos neveltetést és értékrendet, ami ahhoz kell, hogy jó keresztény legyek, s ez így nekem elég.

Most itt állok, és nem értem magamat, hogy miért vártam ennyi ideig? Arra gondoltam, hogy most még kicsik a gyerekeim és nincs időm ilyen lelki megújúlásra, vagy mire. Különben is minek az nekem, hiszen nagyon jó életem van. De voltak mellettem már lelkükben megújult testvérek, és az egyik azt mondta: „Arra még nem gondoltál, hogy mennyivel többet tudnál adni a családodnak, ha nemcsak beszélgetnél velük Istenről, hanem általad ők is részesülnének az Isteni szeretetből?” Ez akkor megérintett, és most végtelenül boldog vagyok és hálás, hogy bár vak és süket voltam, az ellenkezőjét állítottam magamról, Jézus mégsem hagyott elveszni!

Eljutottam oda, hogy beismertem, mégiscsak tennem kell valamit. Elmentem a Fülöp kurzusra, ahol rá kellett jönnöm, hogy alapjaiban nem értettem eddig azt, amiben olyan nagy okosnak képzeltem magam. Ott és akkor Isten megszólított engem, a farizeust. Szeretett gyermekének nevezett, és elmondta tudja, hogy nem tehetek a vétkeimről, mert a bűn, mely Tőle elválaszt okozza azokat.

Rájöttem, hogy teljes átverés, hogy én egyedül el tudom kormányozni életemet Istenhez! Egy megrázó pillanatban megértettem, hogy a Megváltás titka, amiről azt hittem mindent tudok, valóban csoda és tényleg rám is vonatkozik. Mert ha még szent Pál sem tudott bűntelenül élni saját jó szándékából, hogyan tudhatnék én? De miért éljek bűneimben, amikor Jézus meghozta értem a legnagyobb áldozatot, és felvitte bűneimet a keresztfára!

Idén, életemben először olyan Húsvétom lesz, ami nem a tojásfestésről szól, hanem az élet legcsodálatosabb titkáról: a MEGVÁLTÁSRÓL.

Ezeket a sorokat azoknak a keresztény testvéreimnek írtam, akik egyedül küzdenek, hogy ne bukjanak el. Jézussal sokkal könnyebb ez küzdelem, és a célt is biztosan el lehet érni!

Kissné Kollár Katalin, Budapest

  • Jóbel

Az Ige világosság a reménytelen sötétségben

Kedves Testvérek!

A Szent András Evangelizációs Iskola Üdvösségtörténet kurzusán voltunk. Nagyon mély, ugyanakkor rendkívül intenzív.

Ott volt a húgom és a Betti szülei és a bátyja is a feleségével. Kb. 60-an voltunk. 60 embert nem könnyű terelgetni, de sikerült szépen megoldania a teamnek.

Fontos üzenetei ennek a lelki gyakorlatnak:

ISTEN Igéje mindig él, nem tér vissza úgy, hogy ne cselekedné meg azt, amiért küldték. Azaz ha beengedjük a szívünkbe, akkor ott élet lesz.

Az IGE világosság, azaz nincs olyan sötét helyzet, amelyben ne adna reményt, amelyből ne vezetne ki.

Az üdvösségtörténetnek két fő része van:

  1. ISTEN cselekszik (terve, akarata van),
  2. a te válaszod (mint szabad ember).

Az ember válasza térben és időben bontakozik ki. Pl. amikor visszatekintünk az életünk bizonyos szakaszára akkor már nagyon világosan látjuk, hogy milyen egyszerű lett volna minden, ha az ISTENRE hallgatok és Benne keresem a választ.

Az üdvösségtörténetnek két sajátos eleme van:

  1. az események nem csak véletlenszerűen követik egymást,
  2. csakis a hit által működik. Minden helyzetben van valami több, csak túl kell rajta látni.

Pl. ha van egy rossz, nehéz helyzet az életedben, akkor hajlamos vagy csak azt szemlélni, csak azt látni. De a hit szemével nézve elkezd megvilágosodni az a helyzet és a szíved megkönnyebbül.

ISTEN felhasználja a te üdvösségedhez a neked a leglehetetlenebbnek tűnő helyzetet is! Olvasd a Szentírást és fel fogod fedezni, hogy a te életed is megtalálható benne. A te nehézségeidet már nagyon sokan átélték. Ott vannak benne a te sóhajaid, vágyaid. Ott vannak benne a te hazugságaid, botrányaid, félelmeid.

Sokszor halljuk sőt talán mi magunk is így gondolkodunk: Ha csak még egyszer újra csinálhatnám... Akkor már tudnám, hogy mit kell tennem... Azonban ISTEN nem eltüntetni akarja a dolgokat az életedből, hanem mint egy lehangolt gitár húrjait be szeretné hangolni. Az Ő tervéhez szeretné hangolni.

Éljünk úgy hogy engedjük meg neki, hogy behangoljon bennünket!!!

Vizsgáljuk meg a teremtést. Keressük és kutassuk, hogyan cselekszik az ISTEN! Kezdetben káosz volt. ISTEN szólt! Azaz akkor jött el a kellő pillanat, hogy megszólaljon. Előtte Ő várt a kellő időre. Először ISTEN mindent a nevén nevez. A névadás ISTEN hatalmát jelenti. Nézzük meg mit tesz a sötétséggel, ami mint tudjuk ott volt a káoszban! Nem szünteti meg, hanem felhasználja! Belehelyezi az éjszakába!!!

Testvérek ugye milyen csodálatos az ISTEN? A te sötétségedet is fel tudja használni!!!

Ezután ISTEN rendet tesz. Elválasztja azokat a dolgokat, amelyek nem tartoznak egybe.

Aztán megteremti az embert. Férfinak és nőnek. Az ember az Isten képmása. Csak az ember az ISTEN képmása!!! Az embert az ISTEN az Édenkertbe helyezi. Itt nem volt tápláléklánc. Zöldségekkel és növényekkel etette az embert. Az ISTEN átadta az embernek a teremtett világot, hogy művelje és őrizze meg. (Ter 2,15) Azaz hogy az ember szeretettel szolgálja a teremtett világot. Hatalmat is adott ISTEN az embernek a teremtett világ felett. Mintegy azt mondva ezzel: Folytasd te a munkát!

Isten látta, hogy amit alkotott az jó! Sőt nagyon jó! Nagyon nagyon jó! ISTEN tökéleteset teremtett! Ő csak tökéleteset tud teremteni.

Vizsgáljuk meg a mi életünket! Mit látunk? Milyen a saját életünk? Milyen a világ körülöttünk? Rend van és harmónia? Sajnos nem. Ez a bűn következménye. Éva bűne nem az, hogy levette az almát, hanem az, hogy nem bízott az ISTEN szavában. ISTEN azt mondta, hogy neked az a jó, ha nem eszel a fáról! Aztán jött a félelem és elbújt Ádám és Éva. Hátat fordítottak ISTENNEK. Felborult a harmónia. Nemde így van ez a te életedben is? Elég kilátástalannak tűnik a helyzet.

Azonban ISTEN kezébe veszi az elhangolódott gitárt (a mi életünket) és elkezdi behangolni. Nem letépi a húrokat, hanem behangol!!! Hogy úgy tudjon szólni a gitár mint kezdetben. ISTEN nem hagyta magára az embert bukása után, hanem keresi!!! „Hol vagy?” (Ter 3,9) Sőt bőrköntöst készített nekik ISTEN, felöltöztette őket. (Ter 3,21)

Látjuk mennyire szeret bennünket az ISTEN? Az elbujkáló, bűnbe esett embert, aki fügefalevelekkel próbálták eltakarni mezítelenségüket, felöltözteti!!! Dicsőség neki érte!!!

Aztán ISTEN megátkozta a kígyót! „Mivel ezt tetted, légy átkozott minden állat és földi vad között; a hasadon járj, és port egyél életed minden napján! Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.”

Hű. Bizony nagy hatással vannak rám ezek a szavak!!! Már itt ígéretet kap az ember!!! ISTEN nem mondott le róla!!! ISTEN nem mondott le rólad!!! Mint tudjuk JÉZUS az, aki széttiporja a kígyó fejét!!!

Álljunk meg egy pillanatra! Szerinted a te életed zenéje tisztán cseng az ISTEN előtt? Vagy be kell fognia a fülét? De hidd el: NEM HAGY MAGADRA!!! Sőt Ő készít neked ruhát! Fontos. hogy felismerjük a rosszat az életünkben és, hogy az értelmet nyerjen, hogy ISTEN értelmessé tegye!!!

ISTEN nem szüntette meg a gitárt, hanem megígérte a megváltást!!!

Felmerülhet a kérdés: ISTEN miért nem szüntette meg a bűnt? „"Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint a bűn halált hozva uralkodott, úgy uralkodjék a kegyelem is a megigazulás által az örök életre a mi URUNK, JÉZUS KRISZTUS által.” (Róm 5,20-21)

Ha nem lett volna oly nagy a bűn, nem lenne oly csodálatos a megváltónk.

ISTEN áldjon meg Benneteket!

Betti és Laci

Bátorít, gyógyít, megláttat...

A kurzuson, ahogy haladtunk Isten üdvtervében, szemlélve az Ószövetség szereplőit és eseményeit, a szívemben folyamatosan visszhangzott egy-egy karakter, egy-egy történés jellemzője. Szemlélve a ókor nagyjait, gyengeségüket-erősségüket, bűneiket-erényeiket felsejlett a magam személyiségének néhány jellemvonása. Ábrahám hite és bátorsága egy új dolog elkezdésére példaként áll előttem jelenlegi élethelyzetemben, de éppúgy magamra ismertem Mózesben, aki az ösztöke ellen rugdalózott, amikor Isten hívta.

Megérintett Isten irgalmának nagysága, hiszen Ő a bűneinket nemhogy "csak" megbocsátja, de saját üdvtörténetünk szempontjából hasznossá is fordíthatja. A kiscsoportos megosztásoknál megható volt tapasztalni egy-egy testvér saját történetét, ahogy Isten átvezette a pusztán, vagy kiszabadította a babiloni fogságából. Különösen szép pillanat volt számomra, ahogy a Lélek fellobbantotta bennem a már szinte csak pislákoló tüzet az én Vőlegényem visszavárására! MARANA THA!!!

Hazaérkezve a kurzusról elhatároztam, hogy még többet szeretném Isten Igéjét forgatni, és nemcsak imádkozni, hanem tanulmányozni is, hogy még teljesebben megértsem. A kurzuson nincsenek látványos dinamikák, de Isten mégis hatalmasat tud cselekedni - bátorítani, gyógyítani, megláttatni...

Perjési Anita

Isten soha nem hagy magamra

Nagyon mélyen megérintette a kurzus a múltamat és jelenemet, elsősorban belső gyógyulást éltem át. Békességet és hitet kaptam afelől, hogy semmi sincs (és nem is volt) véletlenül az életemben, Isten soha nem hagy magamra, bármi nehézség is történik velem, Ő mindig ott van a megol­dásával, ahogy ott volt Ábrahám, Mózes, Dávid „kemény” óráiban is. Izgalmas párhu­zamokat fedeztem fel az üdvtörténeti szereplők élete és a saját életem között, hiszem és tapasztalom, hogy Isten velem is tesz nagy csodákat, ahogyan az ő életük­ben is tette. Nagy kaland valóban jelen lenni az üdvösségtörténetben.

Király Orsolya, Szeged

  • Jóbel

Fülöp kurzus után 1 hónappal

Menjek? Ne menjek? Oda tartozom egyáltalán? Lehet engem szeretni is? Ezer kérdés, kétség, bizonytalanság… És annyi imával eltöltött óra. S mindez miért? Válaszokért, talán…

Igen, választ akartam: szerzetes, vagy családanya. Magány, vagy közösség. Szomorúság, vagy boldogság. Harag, vagy megbocsátás. Félelem, vagy bizalom. India, vagy az új életem. Régi szerelmek, elmúlt barátok, vagy nyitottság Isten ajándékai felé. Mi a célja velem, hogy szerethetném még jobban…?

És Jézus hallgatott. Csak állt előttem, nem szólt semmit. Várt. Azt mondta, legyek türelmes, majd megtudok mindent, ha itt lesz az ideje. Az út végét és értelmét nem láthatom előre, de bármi jöjjön is, tovább kell mennem, hogy a mélyből a magasba szálljak. Legyek kitartó és erős a hitben, amit megtaláltam, mert ez átsegít majd mindenen. Ö kezdettől itt élt a szívemben, fogta a kezem, és velem is marad mindörökre, sosem hagyna elveszni. Kért, hogy ne akarjak egyszerre mindent, hanem bízzam rá magam teljesen.

És megtettem. Minden reggel, minden este, és minden pillanatban felajánlom neki az életem, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen minden az Atya akarata szerint. Övé a szívem minden szeretete, a vágyaim, az érzéseim, a félelmeim. Azt mondta, adjak át neki mindent, s ö elhordozza helyettem. Mert azt akarja, hogy boldog legyek, és az Ö végtelen szeretetét sugározzam.

Az evangelizáción körbe ment egy apró láng, mint Isten szeretetlángja, ami ott él mindenkinek a szívében. Ö türelmes, és vár, amíg meghallgatjuk hangját. És szeret. Végtelenül szeret. Nyújtja a kezét, csupán bele kell kapaszkodni.

Gyötörtek éjszakai félelmek, támadások a múltból. Kértem Jézust, védjen meg. Tudom, hogy Ö bennem él, mégis féltem. Azt mondta, fogja mindig a kezem, nem hagy elveszni, s én mégsem hittem eléggé. És akkor az Atya megnyilatkozott: Ö maga a Szeretet, a biztonság, a legcsodálatosabb apa. Azt mondta, ne féljek semmitől, többé nem árthat nekem a gonosz, mert Ő maga véd meg engem. Jézus eltölt teljesen, és én már nem is létezem, csak Ő létezik: bennem. Az arcomban érzem az arcát, kezemben a kezeit, és az Atya átölel, körbefog óvó szeretetével, szentlelkük meg csak áramlik bennem. Azóta nem félek éjjel, mert érzem, Ő velem van minden pillanatban, vele bármire képes vagyok. Csak őt akarom szolgálni, hogy apró angyalkája legyek, s rajtam keresztül küldjön egy fénysugarat, mely szeretetét árasztja mindenfelé.

2005. december – Kunágota; 2006. január 6., Lilla

Lilla kipakolta a lakását a Fülöp kurzus után. Csupán ennyi vált feleslegessé. Egy fotóra nem is fért fel.

Pepe – pizza – „mamma mia!”

avagy beszámoló egy olaszországi Apolló kurzuson történtekről

Résztvevők

Apolló kurzus, Brescia, 2005. aug. 01-06.

„Amikor eldőlt, hogy Itáliába hajózunk…” (ApCsel 27,1)

Március vége körül bukkantam rá az olasz Szent András Iskola honlapján egy „II. Európai Szeminárium” elnevezésű rendezvényre, amelynek keretében alapítóatyánk, Pepe, Apolló kurzust tart.

Átfutott az agyamon, hogy milyen lenne elmenni, de aztán elvetettem az ötletet, lévén, hogy nem tudok olaszul.

Aztán pár nap múlva írtam Carlosnak, aki az ottani igazgató és az Iskola európai referense, hogy tudnának-e olasz-angol tolmácsot biztosítani a számomra.
„No problem!” – volt a válasz.
Így május elején elküldtem a jelentkezésem.

„Három hónap múlva azután útnak indultunk…” (ApCsel 28,11)

Mikor augusztus 1-jén kis lakásom ajtaján kilépve, csomagjaimmal az Újpesti metróállomás felé baktattam, hirtelen görcs állt a gyomromba: „mi lesz, ha mégsem lesz tolmács?!” Aztán megnyugtattam magam, hogy végülis többször rákérdeztem, és a válasz mindig „no problem” volt.
„Ne parázz Anita, bízz Istenben!” – gondoltam.

Már előbb kellett volna

Sokszor gondolkodik az evangelizátor-palánta, erre vagy arra a kurzusra menjen? Na, én az Üdvösségtörténet kurzusról rosszul döntöttem: már jóval előbb el kellett volna menjek rá.

Ez egy csendes, jelentéktelennek tűnő kurzus, semmi nagyot nem ígér, de mégis alapvetően megváltoztatott bennem dolgokat. Nem kortörténettel és történeti eseményekkel foglalkoztunk, sokkal inkább a történetek miértjével. És ilyenkor mindig rólunk is szólt a üdvtörténet: gyógyította a saját történetünket Isten Szava.

Rájöttem, hogy Júda miért tért vissza Babilonból és Izrael miért nem tért vissza Ninivéből, holott az ígéret neki is ugyanúgy szólt. Rájöttem, hogy az ígéreteket mindig a hívők hordozták. Megértettem, hogy az üdvtörténetben Istennek szüksége volt „jelentéktelen”, de hűséges szereplőkre is, akik bár nagy dolgokat nem tettek, az ígéretet továbbvitték, ami nélkülük elveszett volna.

És igen, én is üdvtörténeti szereplő vagyok, egy-egy momentumban olyan, mint Izsák, Dávid, Sámson, Jeroboám, Jeremiás, Káleb, Jéhu, Jósábet, Ezdrás és Simeon...

Ha szeretnéd Jézus tanítványaként látni merre megy az életed, merre visz az ígéret, ezt a kurzust ne hagyd ki!

Gyuris Gellért (alias bubu), Szeged 

  • Jóbel

Megérezni a Szentlélek jelenlétét

Már többször elsuhantam a Szentháromság u. 19. előtt, de különösebben ez sohasem érdekelt. Soha nem gondoltam volna, hogy majd egyszer odahívhat engem Isten és még inkább nem, hogy hogyan fogok onnan távozni. Itt megéreztem a Szentlélek jelenlétét, amit eddig nem igazán ismertem. Nem tudtam milyen Isten emberszeretete. Megértettem, hogy Isten mit kér tőlem ahhoz, hogy segíteni tudjon rajtam. Nem vagyok értéktelen, elveszett ember, hanem fontos vagyok Istennek.

Vastag Gábor, Szeged

(Szegeden a  Szentháromság utca 19. a Szeged-Csanád Egyházmegyei Pasztorációs Centrum, ahol a Fülöp kurzus helyszíne volt.) 

Oldalak