Újdonság: Elektronikus jelentkezés!

Kedves testvérek!

Kérésetekre egy újabb lehetőséggel bővült az oldal: a kurzusokra való elektronikus jelentkezéssel. Ezt elsősorban azoknak szánjuk, akik otthonosan mozognak az internet világában és könnyebbség számukra, hogy nem kell tollat ragadni, papírt kitölteni, postára adni, hanem „itt és most” gyorsan elintézhetik a jelentkezést. Ha ilyen vagy, akkor hajrá!

Azokra a kurzusokra lehet így jelentkezni, amelyek meghívója megtalalálható a honlapon. További információk a jelentkezés menüpont alatt.

János kurzus - Jászjákóhalma

Tanítványfaragás

Mit jelent Jézus tanítványának lenni?

Jézus személyesen hívta meg tanítványait, ahogy engem és téged is. Néven szólította őket, és azt mondta: „Kövess engem.” Jézus mellett új emberré lettek követői, amint elfogadták személyes Megváltójuknak, sőt Mesterüknek. Nekem is egyetlen és kizárólagos Mesterem van: Jézus, aki az életem.

Ha úgy látod, hogy növekedésre szorul Jézussal való tanítványi kapcsolatod, itt a helyed a kurzuson, amely a Szent András Evangelizációs Iskola „szíve” is egyben, mert megtanít arra, hogyan LEGYÉL a Mesterrel, hogy azután ugyanazt TEDD, amit Ő. Ez a tanítványság lényege.

A kurzus feltárja neked szíved indítékait és megmutatja, milyen mélységeket rejt még Jézus követése.

Megmutatja Igéje és Szentsége által, hogy milyen perspektívák állnak előtted, amire a mi Mesterünk hív.

Mert: „Elég a tanítványnak, ha olyan lesz mint a Mestere.” Mt 10,25

Számomra igen mély élmény volt elvégezni ezt a kurzust, de mialatt már többedszer vezettem, láthattam, hogy a résztvevők Isten-kapcsolata új erőre kapott de önmagukkal és másokkal való kapcsolatuk is, és ebből egy új látás, új döntés és új élet született.

János és András feltették a kérdést: „Mester hol lakol? Jézus pedig válaszolt: „Gyertek és nézzétek meg.” Vö.: Jn 1,38-39

Gyertek hát, nézzük meg mi is!

Bartha Angéla

Kezdés: 

2005. július 31., vasárnap 17.30 –

Befejezés: 

2005. augusztus 7., vasárnap 13.00 –

Jelentkezési határidő: 

2005. július 11., hétfő

Iktatószám/Azonosító: 

HU-05-26

XVI. Benedek: Miért élünk?

Pontosan így van: azért létezünk, hogy megmutassuk Istent az embereknek.

Nincs semmi sem szebb annál, amikor elér és meglep bennünket az Evangélium, Krisztus. Semmi sem szebb, mint ismerni Őt és közölni másokkal a vele való barátságot.

A Pápa számít(ott) rád!

Kedves fiatalok, az Egyháznak szüksége van rátok, szüksége van elkötelezettségetekre az Egyház szolgálatában. A pápa is számít rátok. Fogadjátok az Úr Lelkének tüzét, hogy az evangélium lelkes hírvivőivé váljatok!

II. János Pál Pápa szentbeszéde a VI. Ifjúsági Fórum résztvevőinek a St. Étienne du Mont templomban 1997. augusztus 23-n (XII. Ifjúsági Világtalálkozó, Párizs)
  • Jóbel

Ballada a kis i-ről

Ha ismernéd az Isten ajándékát,
és hogy ki az, aki mondja neked:
„adj innom”, talán te kérted volna őt,
és ő élő vizet adott volna neked. (Jn 4,10)

Ballada a kis i-ről *

Kis i. Gyök alatt mínusz egy.
A matematikának itt vége lett.
Igaz titok tárul fel ehelyett.
Csak egy szám, itt!

Kettő meg kettő adna négyet?
Vannak, akik tudni vélik,
De ez nem hagy nyugtot nékik.
Csak egy szám, itt!

Feltárul majd előttük is,
Megtudja egyszer mindenki
A megoldás: kettő meg két i.
Csak egy szám, itt!

Ajánlás:
Pistának ajánlom, ki közben felnőtt
Megérkezik a vég, a nap már eljött!
Csak egy számít! ez a lényeg:
Van Isten és szeret Téged!


* Francois Villon balladái ihlették

  • charisz

i-lyen nincs

i-lyen nincs és mégis van!

Biztos emlékeztek az 1988-as sidney–i olimpiára, ahol a 14 éves Egerszegi Krisztina győzelmét, Török László így kommentálta:

Ilyen nincs és mégis van!” *

Van a matematikában egy (számomra legalábbis) igen érdekes fejezet, a komplex számokról szóló rész.

Egy komplex szám a következő képpen néz ki:

z (komplex szám) = x + yi

Ahol az x és az y tetszőleges valós számok (pl.: 2),
és most jön a lényeg:
Az i olyan számot jelöl, amelynek a négyzete -1.
Tehát i2= -1. **

Na de mennyivel egyenlő a „kis i”?
Négyzetgyök alatt -1-gyel?
Ki halott már olyat, hogy egy negatív számból négyzetgyököt vonunk?
Negatív számból nem lehet négyzetgyököt vonni!

Mégis a gyakorlati, mérnöki matematikában használják a komplex számokat, a „kis i”-t és van megoldása ezeknek az összefüggéseknek, egyenleteknek.

Isten Országa is hasonló!

Talán megválaszolhatjuk azt a kérdésünket is, mennyi 2 + 2?

Az ember beletesz 2-őt, Isten beletesz 2i-t,
az eredmény így nem 4, hanem 2 + 2i.

Ez a jó megoldás. Istenünk mindig kiszámíthatatlan marad egy kicsit:

A tanítványok is megrendülnek, amikor Jézus arról beszél, hogy milyen nehéz a gazdag embernek bejutni Isten Országába. (Mt 19,24kk)

- Ennek hallatára a tanítványok nagyon elcsodálkoztak és megkérdezték:
»Akkor hát ki üdvözülhet?«

- Jézus rájuk tekintett és így szólt:
»Embereknek lehetetlen ez, de Istennek minden lehetséges«

Ebben a számban: i minden benne van!

Sokszor tudni véljük, mit, miért, hogyan, ki üdvözülhet, meg vannak a patent-receptjeink, de amikor szembe találjuk magunkat Jézus valóságával, csak azt tudjuk kérdezni:

Uram mennyivel egyenlő a i? Akkor hát ki üdvözülhet?

Jézus pedig válaszol:

Neked lehetetlen, nekem lehetséges
Mennyi legyen a végeredmény, 4 vagy 2 + 2i?

Neked (úgy tűnik) nem sikerül, nekem biztosan!

Te akarod megoldani, vagy oldjam meg inkább én?


*   http://www.sportforum.hu/olimpia.asp?newsid=4311&cat=18
** Blázsovics József (2000) Matematika – Ennyit kellene tudnod. Panem-Akkord, Budapest.
  • charisz

Ti tehát

Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48)

A héber nyelvben a hit, hűség, bizalom szavaknak egy közös gyöke, alapja van, ez az ÁMEN (szó).*

A Szentírásban a mi (alá-fölé rendelő) gondolkozásunkkal ellentétben mellérendelő viszonyokkal találkozunk, ezért lehet, hogy ugyanarra szóra a héberben elég egy szó, a mi nyelvünkben viszont többre van szükség.

Ennek a gondolkodásmódnak megfelelően Isten (aki a nagyobb), nem hűséges, hanem megbízható, az ember (aki a gyengébb) pedig erre adja a bizalom és az ebből fakadó hűség válaszát, ez a hit.

Mit jelent tehát, hogy legyünk tökéletesek?

A mi mennyei Édesapánk tökéletesen megbízható, és mi akkor vagyunk tökéletesek, ha feltétlenül megbízunk Benne!

Így nyer értelmet a következő ige:

(...) de ha hűtlenek leszünk, ő akkor is megbízható marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. (2Tim 2,13)

Az Ő megbízhatósága, legyen a kiút a hűtlenségünkből, orvosolja hűtlenségünk sebeit, tegyen minket hűségessé, és tökéletessen Őbenne bízókká!* Raj Tamás (2003): Biblia Iskola – A Szentírás kulcsszavai és szállóigéi, Makkabi, Budapest

  • charisz

Tökéletesek között

Tökéletesek között a félszemű: király!

»Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ti azonban azt mondjátok most: „Látunk.” Ezért megmarad a bűnötök.« (Jn 9,41)

»Bizony, mondom nektek: a vámszedők és az utcanők előbb mennek be Isten országába, mint ti. (Mt 21,31)

Bizony mondom Neked, Lelkem, a vakok között a félszemű: király!

Ha tökéletesnek hiszed magad, igen kicsinek fognak hívni a mennyek országában és oly sok tökéletlen, félszemű megelőz majd!

Hiszen Jézus azért jött, hogy bűnösöket és az elveszetteket hívja, megannyi tökéletlen, szerencsétlen flótást!

Jézus tarts nekem tükröt
, hogy felismerjem, hogy lássam a tükrödben: tökéletlen vagyok*,

szükségem van Rád!* Rengeteg együttes, Tükör

  • charisz

Eszpresszó hétfőn

Eszpresszó hétfőn

Kedden kereslek
Szerdán szeretlek
Csütörtökön csatlakozom hozzád
Pénteken párom vagy már
Szombaton szövetséget kötünk
Vasárnap Veled ünneplünk
A hitköznapokba közösen kezdünk

Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindenkit...
(Jn 13,32)
...és veletek vagyok a világ végéig
(Mt 28,20)

  • charisz

Földön járt ár

Nálunk az árak a földön járnak! * +

Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta mondott: Fogták a harminc ezüstöt - ez volt az ára, ennyire becsülték őt Izrael fiai -, (Mt 27,9)

Pál azt írja, hogy nagy volt a mi váltságdíjunk! (1Kor 6,20)
Jézus odaadott élete a mi életünk váltság díja, amit „Izrael fiai” 30 ezüstre, 30 napi munkabérre becsültek.

Két ezer éve az Ár a földön járt! Mennyire becsüljük?

* Auchan hirdetés
+ Ötlet: Mózes, powered by charisz & HS

  • charisz

Oldalak