Türelemjáték

Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok. *


Mert a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, ... (1 Kor 13,4)

Az életünk pedig a szeretetről szól.

Először is arról, hogy Istenünk szeret bennünket, türelmesen, annak ellenére is, hogy...

Másodszor arról hogy mi viszont szeretjük őt, és megbízunk benne, pedig a tervei sokszor idegesítően hosszadalmasnak tűnnek.
De Pál így int minket: Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor várjuk is türelemmel. (Róm 8,25)

Harmadszor arról, hogy szeretjük az embertársainkat, a szeretteinket, a felebarátainkat, az idegeneket és az ellenségeinket, ehhez pedig olyan türelemre van olykor-olykor szükségünk, ami már a Szentlélek gyümölcse az életünkben, és itt visszatérünk az elejére.

Merítsünk türelmet az Ő türelméből, hogy türelmesek legyünk akkor, amikor az élet legnagyobb hőstetteiről van szó!

 

 

*Márai Sándor

  • charisz

SMS

S ave M y S oul

Kiálts hozzám, és válaszolok neked! (Jer 33,3)

Miközben süllyedt a Titanic, született a híres és közismert segítséget kérő morzejel: SOS, talán az is ismert, hogy ez a "S ave O ur S oul" kifejezés első betűiből állt össze.

Amikor bajba kerülünk, küldjünk mi is egy rövid szöveges üzenetet annak, kiáltsunk ahhoz, aki bárhol és bármikor a segítségünkre lehet:

Mentsd meg a lelkem! Istenem!

És mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül! (ApCsel 2,22)

  • charisz

A mai európai Egyház küldetése

A remény evangéliuma, melyet az Egyház megkapott és egészen magáévá tett, megköveteli, hogy minden nap hirdesse és tanúskodjék róla. Ez az Egyház sajátos hivatása mindig és mindenütt. Ez a mai európai Egyház küldetése is.

Az evangélium, melyet hirdetnünk kell, mindig ugyanaz marad, de a módok, ahogyan hirdetjük, különbözők lehetnek. Mindenki hivatása, hogy minden körülmények között „hirdesse” Jézust és a belévetett hitett; „vonzzon” másokat a hitre, az evangéliumot tükröző személyes, családi, hivatásbeli és társas életmódjával; „sugározzon” maga körül örömet, szeretetet és reményt, hogy látván jó tetteinket, sokan dicsőítsék mennyei Atyánkat (vö. Mt 5,16), s mintegy „fertőzze meg” és győzze meg őket a jóság; „kovásszá” kell lenni, mely belülről alakítja át és élteti az összes kulturális megnyilvánulásokat.

Európa hiteles evangéliumhirdetőket vár, akiknek életében a Krisztus keresztjével és föltámadásával való egységből fölragyog az evangélium szépsége. Ilyen evangéliumhirdetőket nevelni kell. Ma a korábbiaknál is nagyobb szükség van rá, hogy küldetéstudat éljen minden keresztényben, kezdve a püspökökön, a papokon, a diákonusokon, a szerzeteseken, a hitoktatókon....

Az Egyház Európában - II. János Pál pápa szinodus utáni apostoli buzdítása; 45., 48., 49. pontjaiból

Sürgető felhívás

A misszió „egy mindenkinek szánt ajándék örömteli hirdetése, amely mindenki számára nyitva áll, mindenki szabadságának legnagyobb tiszteletben tartásával: a Szeretet-Isten kinyilatkoztatásának ajándéka, aki „úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda” (Jn 3,16)... Az Egyház ezért nem vonhatja ki magát a népek javára végzett missziós tevékenységből. A missio ad gentes elsődleges feladata továbbra is annak hirdetése, hogy az emberek Krisztusban találják meg az üdvösséget, aki „Út, Igazság és Élet” (Jn 14,6) (Novo millennio ineunte 56). Ez mindenkinek szóló meghívás, olyan sürgető felhívás, amelyre haladéktalanul nagylelkű választ kell adni. Indulni kell! Késlekedés nélkül el kell indulni, mint Mária, Jézus Anyja, mint a pásztorok, akiket felébresztett az angyal szólítása, vagy mint Mária Magdolna, miután találkozott a Feltámadottal. „Ezen új évszázad kezdetén lépéseinknek még fürgébbeknek kell lenniük, miközben a világ útjait újból bejárjuk... A feltámadt Krisztus meghív minket, hogy újra találkozzunk vele a Felső Teremben, ahol a ’hét első napjának’ estéjén (Jn 20,19) megjelent övéinek, hogy rájuk ’lehelje’ a Lélek éltető ajándékát és elindítsa őket az evangelizáció nagy kalandjára” (uo. 58).

Kedves Testvéreim! A misszióhoz imádságra és konkrét elköteleződésre van szükség.

Egy szilárd pont

Adjatok egy szilárd pontot és kimozdítom sarkaiból a világot!*

Jézus az a kő, amely szegletkő lett! (ApCsel 4,11:Zsolt 118,22)
Ki kőszikla a mi Istenünkön kívül? (Zsolt 18,32b)

Arkhimédesz! Jézus a biztos szikla, ő a szegletkő! Ha rajta állsz kimozdíthatod a sarkaiból a világot!

Tudjátok Kedveseim, Arkhimédész nagyon szerette az emelőket és hihetetlen dolgokat tudott a segítségükkel megmozdítani.

Neki nem volt alkalma kipróbálni, de előttünk ott áll a lehetőség, hogy ha Jézusra támaszkodunk és a bizalmunkat belé vetjük, kimozdítsuk a sarkaiból a világot! Hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére!


*Arkhimédész

  • charisz

Oldalak