Ballada a kis i-ről

Ha ismernéd az Isten ajándékát,
és hogy ki az, aki mondja neked:
„adj innom”, talán te kérted volna őt,
és ő élő vizet adott volna neked. (Jn 4,10)

Ballada a kis i-ről *

Kis i. Gyök alatt mínusz egy.
A matematikának itt vége lett.
Igaz titok tárul fel ehelyett.
Csak egy szám, itt!

Kettő meg kettő adna négyet?
Vannak, akik tudni vélik,
De ez nem hagy nyugtot nékik.
Csak egy szám, itt!

Feltárul majd előttük is,
Megtudja egyszer mindenki
A megoldás: kettő meg két i.
Csak egy szám, itt!

Ajánlás:
Pistának ajánlom, ki közben felnőtt
Megérkezik a vég, a nap már eljött!
Csak egy számít! ez a lényeg:
Van Isten és szeret Téged!


* Francois Villon balladái ihlették

  • charisz

i-lyen nincs

i-lyen nincs és mégis van!

Biztos emlékeztek az 1988-as sidney–i olimpiára, ahol a 14 éves Egerszegi Krisztina győzelmét, Török László így kommentálta:

Ilyen nincs és mégis van!” *

Van a matematikában egy (számomra legalábbis) igen érdekes fejezet, a komplex számokról szóló rész.

Egy komplex szám a következő képpen néz ki:

z (komplex szám) = x + yi

Ahol az x és az y tetszőleges valós számok (pl.: 2),
és most jön a lényeg:
Az i olyan számot jelöl, amelynek a négyzete -1.
Tehát i2= -1. **

Na de mennyivel egyenlő a „kis i”?
Négyzetgyök alatt -1-gyel?
Ki halott már olyat, hogy egy negatív számból négyzetgyököt vonunk?
Negatív számból nem lehet négyzetgyököt vonni!

Mégis a gyakorlati, mérnöki matematikában használják a komplex számokat, a „kis i”-t és van megoldása ezeknek az összefüggéseknek, egyenleteknek.

Isten Országa is hasonló!

Talán megválaszolhatjuk azt a kérdésünket is, mennyi 2 + 2?

Az ember beletesz 2-őt, Isten beletesz 2i-t,
az eredmény így nem 4, hanem 2 + 2i.

Ez a jó megoldás. Istenünk mindig kiszámíthatatlan marad egy kicsit:

A tanítványok is megrendülnek, amikor Jézus arról beszél, hogy milyen nehéz a gazdag embernek bejutni Isten Országába. (Mt 19,24kk)

- Ennek hallatára a tanítványok nagyon elcsodálkoztak és megkérdezték:
»Akkor hát ki üdvözülhet?«

- Jézus rájuk tekintett és így szólt:
»Embereknek lehetetlen ez, de Istennek minden lehetséges«

Ebben a számban: i minden benne van!

Sokszor tudni véljük, mit, miért, hogyan, ki üdvözülhet, meg vannak a patent-receptjeink, de amikor szembe találjuk magunkat Jézus valóságával, csak azt tudjuk kérdezni:

Uram mennyivel egyenlő a i? Akkor hát ki üdvözülhet?

Jézus pedig válaszol:

Neked lehetetlen, nekem lehetséges
Mennyi legyen a végeredmény, 4 vagy 2 + 2i?

Neked (úgy tűnik) nem sikerül, nekem biztosan!

Te akarod megoldani, vagy oldjam meg inkább én?


*   http://www.sportforum.hu/olimpia.asp?newsid=4311&cat=18
** Blázsovics József (2000) Matematika – Ennyit kellene tudnod. Panem-Akkord, Budapest.
  • charisz

Ti tehát

Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48)

A héber nyelvben a hit, hűség, bizalom szavaknak egy közös gyöke, alapja van, ez az ÁMEN (szó).*

A Szentírásban a mi (alá-fölé rendelő) gondolkozásunkkal ellentétben mellérendelő viszonyokkal találkozunk, ezért lehet, hogy ugyanarra szóra a héberben elég egy szó, a mi nyelvünkben viszont többre van szükség.

Ennek a gondolkodásmódnak megfelelően Isten (aki a nagyobb), nem hűséges, hanem megbízható, az ember (aki a gyengébb) pedig erre adja a bizalom és az ebből fakadó hűség válaszát, ez a hit.

Mit jelent tehát, hogy legyünk tökéletesek?

A mi mennyei Édesapánk tökéletesen megbízható, és mi akkor vagyunk tökéletesek, ha feltétlenül megbízunk Benne!

Így nyer értelmet a következő ige:

(...) de ha hűtlenek leszünk, ő akkor is megbízható marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. (2Tim 2,13)

Az Ő megbízhatósága, legyen a kiút a hűtlenségünkből, orvosolja hűtlenségünk sebeit, tegyen minket hűségessé, és tökéletessen Őbenne bízókká!* Raj Tamás (2003): Biblia Iskola – A Szentírás kulcsszavai és szállóigéi, Makkabi, Budapest

  • charisz

Tökéletesek között

Tökéletesek között a félszemű: király!

»Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ti azonban azt mondjátok most: „Látunk.” Ezért megmarad a bűnötök.« (Jn 9,41)

»Bizony, mondom nektek: a vámszedők és az utcanők előbb mennek be Isten országába, mint ti. (Mt 21,31)

Bizony mondom Neked, Lelkem, a vakok között a félszemű: király!

Ha tökéletesnek hiszed magad, igen kicsinek fognak hívni a mennyek országában és oly sok tökéletlen, félszemű megelőz majd!

Hiszen Jézus azért jött, hogy bűnösöket és az elveszetteket hívja, megannyi tökéletlen, szerencsétlen flótást!

Jézus tarts nekem tükröt
, hogy felismerjem, hogy lássam a tükrödben: tökéletlen vagyok*,

szükségem van Rád!* Rengeteg együttes, Tükör

  • charisz

Eszpresszó hétfőn

Eszpresszó hétfőn

Kedden kereslek
Szerdán szeretlek
Csütörtökön csatlakozom hozzád
Pénteken párom vagy már
Szombaton szövetséget kötünk
Vasárnap Veled ünneplünk
A hitköznapokba közösen kezdünk

Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindenkit...
(Jn 13,32)
...és veletek vagyok a világ végéig
(Mt 28,20)

  • charisz

Földön járt ár

Nálunk az árak a földön járnak! * +

Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta mondott: Fogták a harminc ezüstöt - ez volt az ára, ennyire becsülték őt Izrael fiai -, (Mt 27,9)

Pál azt írja, hogy nagy volt a mi váltságdíjunk! (1Kor 6,20)
Jézus odaadott élete a mi életünk váltság díja, amit „Izrael fiai” 30 ezüstre, 30 napi munkabérre becsültek.

Két ezer éve az Ár a földön járt! Mennyire becsüljük?

* Auchan hirdetés
+ Ötlet: Mózes, powered by charisz & HS

  • charisz

Nagy utazás

Nagy utazás az életünk! *

Boldog az az ember, akit te segítesz,
akinek szíve zarándokútra készül.

Átkelnek a kiaszott völgyön és forrássá teszik azt,
és a korai eső is áldásodba öltözteti.
Erősségről erősségre mennek,
mígnem meglátják az istenek Istenét a Sionon. (Zsolt 84,8)

Boldog az az ember, aki tudja, hogy egy nagy utazás az életünk.
Boldog az, az ember, akinek szíve állandóan úton van, és szüntelenül az Úr felé tart.

Boldog az az ember, mert a nagy utazás vége a nagy találkozás!


Égi láz, az a sóvár égi láz, tőled kaptam majd meghaltam, majd elégtem én. *


* Presser Gábor

  • charisz

Pünkösd plusssz

Az élethez szükséges plusssz *

Mit csinálnak a tanítványok, miután találkoznak a feltámadt Jézussal? Mit csinálnak azután, hogy Jézus rájuk lehel és így szól: vegyétek a Szentlelket? (Jn 20,22)

Halászni mennek! Nem embereket, halakat. (Jn 21,3kk)

Jézus mennybemenetele után az apostolok imádkoznak, megválasztják Mátyást, hogy teljes legyen a tizenkettő, és aztán imádkoznak és imádkoznak. (ApCsel 1,12kk)

De mi van a nagy misszióval?

Aztán elérkezik a pünkösd napja, bumm! (ApCsel 2,1)

Az életükből hiányzó plusz megérkezik, összeáll a kép, amihez nem volt elég a Feltámadott Jézussal való találkozás, azt kipótolja a Szentlélek!

Az utolsó vacsoránál mondja Jézus:
Sok mondanivalóm volna számotokra, de még nem vagytok hozzá elég erősek, amikor azonban eljön a Szentlélek, ő majd... (Jn 16,12)

...most megérkezett!

Amikor Jézust a feltámadásról faggatják a szaddúceok, tesz egy kitételt:
Azért tévelyegtek mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát! (Mt 22,29) 

A Szentlélek ereje Isten hatalma, hiába ismerjük az írásokat és tudunk mindent, Pünkösd nélkül erőtlenek vagyunk és tévelygők!

Jöjj el Szentlélek és hozd el az életünkbe azt a szükséges pluszt, ami élővé, működőképessé tesz bennünket, az életünket, a tudásunkat, a szolgálatunkat!

* Plusssz tabletta reklám

  • charisz

Jégből vagyok

Jégből vagyok,
talán fel sem olvadok,
hát nyújtsd két kezed,
olvaszd fel jég szívemet!
*

Az emmauszi tanítványok szíve jéggé vált, amikor meglátták Jézust a kereszten. Amikor az úton találkoznak a Feltámadt Krisztussal, fel sem ismerik. De újra lángolni kezd a szívük, ahogy Jézus magyarázza Szentírást és megtöri a kenyeret. (Lk 24,32)

Zákeus fent a fa tetején várta, hogy lássa Jézust. Jézus amikor odaér, kinyújtja a kezét, Zákeus szíve nyomban felolvadt, és üdvösség köszöntött aznap arra házra. (Lk 19,1-10)

A Pünkösd ereje a szíveket megerősítő és lángra lobbantó Szentlélek! **

Jézus! Jégből vagyok, nélküled fel nem olvadok,
hát nyújtsd két kezed, olvaszd fel jég szívemet!


* Demjén Ferenc dala, a Megasztár 2. döntőjében nagy sikerrel énekeli el Molnár Ferenc Caramel
** A pünkösdi szekvenciából: Jöjj Szentlélek Istenünk (...) felmelengesd a fagyost!

  • charisz

Tanúságtétel, üzenetátadás, befogadás

Az evangélium hirdetésének legfőbb útja a tanúságtétel. Íme: itt és itt él valaki keresztény, vagy valamely keresztény csoport az emberek nagyobb közösségében. (…) Hitük egyszerűen és spontán módon kisugárzik a közéletre, és olyan értékeket fogadtatnak el maguk körül, amelyek fölötte állnak a szokott értékrendnek; kisugárzik másokra reményük is, amellyel olyasmiben remélnek, amit nem lehet látni, de még csak elképzelni sem. Csupán puszta életükkel, szavak nélkül is tanúságtétel ez. Akik őket látják, önkéntelenül is azt kérdezik maguktól: Miért ilyenek ők? Miért élnek így? Mi ad nekik erőt? Miért vannak itt? Az ilyen csöndes tanúságtétel magában véve is már erősen, eredményesen terjeszti a Jó Hírt. Ez az evangelizálás első lépése.

Hosszabb távon azonban az élet legszebb tanúságtétele is kevés, ha nem kíséri és igazolja az, amit Péter apostol így fejez ki: „Adjatok számot reménységetekről”. Ezt a reménységünket ki kell fejteni a Jézus Krisztusról szóló világos, egyértelmű beszéddel. A Jó Hírt, amelyet először az élet tanúságtétele mutatott be, előbb-utóbb az élet igéjének hirdetése kell, hogy kövesse. Addig nem lehet szó teljes értékű evangelizációról, amíg nem hirdetjük a názáreti Jézusnak, Isten Fiának nevét, tanítását, életét, ígéreteit, Országát és annak igazságait.(…) Ez az „üzenetátadás” az ún. kérügma, prédikáció, vagy katekézis oly fontos eszköze az evangelizálásnak, hogy gyakran azonos jelentésben használják e kettőt. Mégis azt kell mondanunk: maga a hithirdetés is csak része az evangelizálásnak.

Maga a hithirdetés ugyanis csak akkor éri el teljességét, ha az emberek megértik, befogadják, magukévá teszik és szívükkel ragaszkodnak hozzá. Befogadják az igazságot, amelyet Urunk jósága nyilvánított ki – de nemcsak az igazságot fogadják: be, hanem vele együtt magát a keresztény életprogramot is: a megújított életet, amiről az igazság szava beszél. Aki tehát befogadja az evangéliumot, az ragaszkodik az „Isten Országához”, a „megújult világhoz”, a dolgok megújult szemléletéhez, az új életmódhoz, a megváltozott és közösségi élethez.

VI. Pál pápa Evangelii Nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról 21-23. pont

Oldalak